PN-Z-19005:2018-10 - wersja polska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Jakość gleby -- Ocena stanu sanitarnego materiałów wprowadzanych do gleby -- Wykrywanie i oznaczanie ilościowe jaj pasożytów jelitowych z rodzajów Ascaris, Trichuris oraz Toxocara w odwodnionych osadach ściekowych przeznaczonych do wprowadzenia do gleby

Zakres

W niniejszej normie podano metodę wykrywania i ilościowego oznaczania jaj pasożytów jelitowych z rodzajów: Ascaris, Trichuris oraz Toxocara w odwodnionych osadach ściekowych przeznaczonych do wprowadzenia do gleby oraz nawozach otrzymywanych na ich bazie. Metodę tę stosuje się do wykrywania obecności jaj pasożytów oraz oznaczania liczby żywych jaj tych pasożytów z poszczególnych ww rodzajów, w przeliczeniu na 1 kg suchej masy osadów ściekowych, co umożliwia ocenę parazytologiczną badanych osadów.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-19005:2018-10 - wersja polska
Tytuł Jakość gleby -- Ocena stanu sanitarnego materiałów wprowadzanych do gleby -- Wykrywanie i oznaczanie ilościowe jaj pasożytów jelitowych z rodzajów Ascaris, Trichuris oraz Toxocara w odwodnionych osadach ściekowych przeznaczonych do wprowadzenia do gleby
Data publikacji 11-10-2018
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 190, Biologii Gleby
ICS 13.080.99