PN-ISO 11265:1997 - wersja polska

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN
Jakość gleby -- Oznaczanie przewodności elektrycznej właściwej

Zakres

Podano instrumentalną metodę rutynowego oznaczania przewodności elektrycznej właściwej, w roztworze wodnym gleby. Może ona być stosowana w badaniach próbek wszystkich gatunków gleby. Podana procedura dotyczy powietrznie suchych próbek gleby, przygotowanych wstępnie według normy PrPN-ISO 11464. Polega ona na ekstrahowaniu gleby wodą o temperaturze 20 stopni C w stosunku 1:5 (m/V) i pomiarze przewodności elektrycznej właściwej przefiltrowanego ekstraktu, za pomocą konduktometru, a wynik odnosi się do temperatury 25 stopni C. Stosuje się ją, aby otrzymać wskazanie zawartości w glebie elektrolitów rozpuszczalnych w wodzie

* wymagane pola

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 11265:1997 - wersja polska
Tytuł Jakość gleby -- Oznaczanie przewodności elektrycznej właściwej
Data publikacji 19-12-1997
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 192, Ogólnych i Fizyki Gleby
Wprowadza ISO 11265:1994 [IDT], ISO 11265:1994/Cor 1:1996 [IDT]
ICS 13.080.20