PN-ISO 11260:1999 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 11260:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Jakość gleby -- Oznaczanie efektywnej pojemności wymiennej kationowej i stopnia wysycenia zasadami z zastosowaniem roztworu chlorku baru

Zakres

Podano metodę oznaczania pojemności wymiennej kationowej (PWK), przy aktualnym pH gleby oraz sposób oznaczania zawartości wymiennego sodu, potasu, wapnia i magnezu. Ma ona zastosowanie do wszystkich powietrznie suchych próbek gleby. Zalecane jest przygotowanie próbek zgodnie z PN-ISO 11464:1999. Niniejsza metoda oznaczania PWK jest modyfikacją metody Gillmana

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 11260:1999 - wersja polska
Tytuł Jakość gleby -- Oznaczanie efektywnej pojemności wymiennej kationowej i stopnia wysycenia zasadami z zastosowaniem roztworu chlorku baru
Data publikacji 24-08-1999
Data wycofania 20-12-2011
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 191, Chemii Gleby
Wprowadza ISO 11260:1994 [IDT], ISO 11260:1994/AC1:1996 [IDT]
ICS 13.080.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 11260:2011 - wersja angielska