PN-ISO 11262:2008 - wersja polska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Jakość gleby -- Oznaczanie zawartości cyjanków

Zakres

Stosuje się w przypadku świeżo pobranych próbek gleby i podano w niej dwie metody ilościowego oznaczania cyjanków łatwo rozkładalnych i cyjanków związanych. Nie zawsze jest konieczne oznaczanie cyjanków łatwo rozkładalnych przed oznaczaniem cyjanków związanych. W tym przypadku pierwszą część procesu destylacji cyjanków pominięto tak, że wykonuje się tylko oznaczanie cyjanków ogólnych. Przedstawione metody mają zastosowanie dla gleb zawierających od 0,5 mg/kg do 10 000 mg/kg cyjanków. Metody oznaczania i zakresy oznaczania zawartości cyjanków w podpróbkach pobranych z odpowiednich roztworów absorpcyjnych są następujące: 1) metoda spektrofotometryczna, którą stosuje się dla zawartości cyjanków od 0,5 mg/kg do 50 mg/kg w próbce o wilgotności polowej; 2) metoda miareczkowania z zastosowaniem wskaźnika, którą stosuje się dla zawartości cyjanków powyżej 50 mg/kg w próbce o wilgotności polowej

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 11262:2008 - wersja polska
Tytuł Jakość gleby -- Oznaczanie zawartości cyjanków
Data publikacji 28-08-2008
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 191, Chemii Gleby
Wprowadza ISO 11262:2003 [IDT]
ICS 13.080.10