PN-R-04025:1997 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Analiza chemiczno-rolnicza gleby -- Oznaczanie zawartości przyswajalnego molibdenu w glebach mineralnych

Zakres

Podano metodę oznaczania zawartości przyswajalnego molibdenu w glebie mineralnej, techniką spektrofotometryczną, polegającą na pomiarze intensywności barwnego kompleksu powstałego z reakcji molibdenu z jonami izotiocyjaniananowymi w środowisku kwaśnym w obecności substancji redukujących, w celu ustalenia potrzeb nawożenia tym składnikiem

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-R-04025:1997 - wersja polska
Tytuł Analiza chemiczno-rolnicza gleby -- Oznaczanie zawartości przyswajalnego molibdenu w glebach mineralnych
Data publikacji 25-04-1997
Data wycofania 01-08-2018
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 90, Uprawy Roli i Ogrodnictwa
ICS 13.080.10