PN-EN ISO 23753-2:2011 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 23753-2:2019-04 - wersja angielska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Jakość gleby -- Oznaczanie aktywności dehydrogenazy w glebie -- Część 2: Metoda z zastosowaniem chlorku 2-(4-jodofenylo)-3-(4-nitrofenylo)-5-fenylotetrazolu (INT)

Zakres

Podano metodę oznaczania aktywności dehydrogenazy w glebie z zastosowaniem chlorku 2-(4-jodofenylo)-3-(4-nitrofenylo)-5-fenylotetrazolu (INT). Ze względu na to, że redukcja INT jest mniej czuła na O2, niniejsza metoda charakteryzuje się lepszą odtwarzalnością niż metoda z zastosowaniem TTC, opisana w ISO 23753-1. Roztwór INT dodaje się do próbki gleby i tę mieszaninę inkubuje się w temperaturze 30 °C przez 18 h. Następnie uwalniany formazan jodonitrotetrazolu (INTF) ekstrahuje się acetonem (w przypadku gleby próchnicznej) i oznacza fotometrycznie przy długości fali 485 nm. Niniejszej metody nie stosuje się do oznaczania aktywności dehydrogenazy w warstwach powierzchniowych (poziomy L, F, H) form próchnicy leśnej o niskiej aktywności mikrobiologicznej (np. mor) lub w glebach, w których panują warunki redukujące (np. gleby podmokłe)

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 23753-2:2011 - wersja angielska
Tytuł Jakość gleby -- Oznaczanie aktywności dehydrogenazy w glebie -- Część 2: Metoda z zastosowaniem chlorku 2-(4-jodofenylo)-3-(4-nitrofenylo)-5-fenylotetrazolu (INT)
Data publikacji 27-12-2011
Data wycofania 29-04-2019
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 190, Biologii Gleby
Wprowadza EN ISO 23753-2:2011 [IDT], ISO 23753-2:2005 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 23753-2:2008 - wersja polska
ICS 13.080.30
Zastąpiona przez PN-EN ISO 23753-2:2019-04 - wersja angielska