PN-ISO 23753-2:2008 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 23753-2:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Jakość gleby -- Oznaczanie aktywności dehydrogenazy w glebie -- Część 2: Metoda z zastosowaniem chlorku 2-(4-jodofenylo)-3-(4-nitrofenylo)-5-fenylotetrazolu (INT)

Zakres

Podano metodę oznaczania aktywności dehydrogenazy w glebie z zastosowaniem chlorku 2-(4-jodofenylo)-3-(4-nitrofenylo)-5-fenylotetrazolu (INT). Ze względu na to, że redukcja INT jest mniej czuła na O2, niniejsza metoda charakteryzuje się lepszą odtwarzalnością niż metoda z zastosowaniem TTC, opisana w ISO 23753-1. Roztwór INT dodaje się do próbki gleby i tę mieszaninę inkubuje się w temperaturze 30 °C przez 18 h. Następnie uwalniany formazan jodonitrotetrazolu (INTF) ekstrahuje się acetonem (w przypadku gleby próchnicznej) i oznacza fotometrycznie przy długości fali 485 nm. Niniejszej metody nie stosuje się do oznaczania aktywności dehydrogenazy w warstwach powierzchniowych (poziomy L, F, H) form próchnicy leśnej o niskiej aktywności mikrobiologicznej (np. mor) lub w glebach, w których panują warunki redukujące (np. gleby podmokłe).

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 23753-2:2008 - wersja polska
Tytuł Jakość gleby -- Oznaczanie aktywności dehydrogenazy w glebie -- Część 2: Metoda z zastosowaniem chlorku 2-(4-jodofenylo)-3-(4-nitrofenylo)-5-fenylotetrazolu (INT)
Data publikacji 15-05-2008
Data wycofania 27-12-2011
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 190, Biologii Gleby
Wprowadza ISO 23753-2:2005 [IDT]
ICS 13.080.30
Zastąpiona przez PN-EN ISO 23753-2:2011 - wersja angielska