PN-EN ISO 28258:2014-02/A1:2020-01 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Jakość gleby -- Wymiana cyfrowych danych dotyczących gleby

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej opisano w jaki sposób przeprowadzać wymianę cyfrowych danych dotyczących gleby. Ma to na celu ułatwienie wymiany między jednostkami i organizacjami ważnych, dokładnie opisanych i sprecyzowanych danych dotyczących gleby, za pośrednictwem systemów cyfrowych oraz umożliwienie wszystkim generującym dane dotyczące gleby, przechowującym i posiadającym te dane, jak również wykorzystującym te dane znalezienie i przesyłanie ich w jednoznaczny sposób. W niniejszej Normie Międzynarodowej zawarto definicje właściwości, kilka sposobów sporządzania wykazów, a także zasady kodowania, które umożliwiają wymianę danych spójną i z natychmiastowym odzyskiwaniem. Umożliwia to również precyzyjne i jasne odnoszenie danych dotyczących gleby do parametrów geograficznych w oparciu o inne Normy Międzynarodowe, ułatwiając w ten sposób uzyskiwanie i wykorzystywanie danych dotyczących gleby za pośrednictwem i w ramach systemu informacji geograficznej (GIS). Ponieważ dane dotyczące gleby pochodzą z różnych źródeł i są uzyskiwane w oparciu o olbrzymią ilość systemów klasyfikacji i sposobów opisu, w niniejszej Normie Międzynarodowej nie podano spisu parametrów, lecz elastyczne podejście do ujednoliconego kodowania danych dotyczących gleby poprzez wprowadzanie stosowania zasad podanych w ISO 19156, a dotyczących przeprowadzania obserwacji i badań (OM) w badaniach gleb.

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 28258:2014-02/A1:2020-01 - wersja angielska
Tytuł Jakość gleby -- Wymiana cyfrowych danych dotyczących gleby
Data publikacji 27-01-2020
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 192, Ogólnych i Fizyki Gleby
Wprowadza EN ISO 28258:2013/A1:2019 [IDT], ISO 28258:2013/Amd 1:2019 [IDT]
ICS 13.080.01