PN-ISO 11264:2010 - wersja polska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Jakość gleby -- Oznaczanie herbicydów -- Metoda HPLC z wykrywaniem za pomocą UV

Zakres

Podano sposób jakościowego oraz sposób ilościowego oznaczania w glebie różnych grup herbicydów z różnych klas, metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC). W metodzie uwzględniono triazyny łącznie z ich pochodnymi metabolitami, związki fenylowo mocznikowe oraz inne herbicydy. Związki identyfikuje się i oznacza ilościowo, stosując wykrywanie za pomocą UV. Granica wykrywalności triazyn oraz związków fenylowo mocznikowych wynosi ~ 0,01 mg/kg suchej masy gleby. Zależy ona zarówno od związku, jak i od matrycy gleby. Próbki gleby o wilgotności polowej poddaje się ekstrakcji mieszaniną acetonu i wody (2:1). Po dodaniu NaCl i dichlorometanu lub eteru naftowego, wydzieloną fazę organiczną zatęża się i przenosi do mieszaniny acetonitryl/woda, po czym, bez dodatkowego oczyszczania, analizuje się ją, wykorzystując gradient acetonitrylu i wody, metodą RP-HPLC z wykrywaniem za pomocą UV. Wyniki można potwierdzić, stosując widma UV z detektora diodowego, GC-MS, GC-NPD lub GC-AED (w przypadku niektórych metod może być potrzebna derywatyzacja)

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 11264:2010 - wersja polska
Tytuł Jakość gleby -- Oznaczanie herbicydów -- Metoda HPLC z wykrywaniem za pomocą UV
Data publikacji 30-06-2010
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 191, Chemii Gleby
Wprowadza ISO 11264:2005 [IDT]
ICS 13.080.10