PN-EN 14885:2022-09 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Stosowanie Norm Europejskich dotyczących chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych

Zakres

W niniejszym dokumencie określono Normy Europejskie, którym powinny odpowiadać produkty, w celu potwierdzenia ich deklarowanego działania bójczego wobec drobnoustrojów, do którego to działania odnosi się niniejsza norma.
W niniejszym dokumencie określono również terminy i definicje, które są użyte w Normach Europejskich.
Norma ma zastosowanie do produktów, dla których deklaruje się działanie przeciw następującym drobnoustrojom: bakteriom wegetatywnym (uwzględniając prątki i Legionella), sporom bakteryjnym, grzybom drożdżopodobnym, zarodnikom grzybów i wirusom (uwzględniając bakteriofagi).
Celem normy jest:
a) umożliwienie wytwórcom produktów wyboru odpowiednich norm, które będą stosowane w celu dostarczenia danych potwierdzających deklarowane właściwości określonego produktu;
b) umożliwienie użytkownikom produktu oceny informacji dostarczonych przez wytwórcę w odniesieniu do zastosowania, do którego zamierzają przeznaczyć produkt;
c) wspieranie kompetentnych organów przy ocenie deklarowanych właściwości zgłoszonych przez wytwórcę lub osobę odpowiedzialną za wprowadzenie produktu do obrotu.
Norma ma zastosowanie do produktów stosowanych w obszarze medycznym, obszarze weterynaryjnym i obszarach: spożywczym, przemysłowym, domowym i instytucjonalnym. W obszarze medycznym (Grupa robocza 1, tj. WG 1) normę stosuje się do chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych, używanych w obszarach i sytuacjach, w których dezynfekcja i antyseptyka są wskazane ze względów medycznych. Takie wskazania występują w czasie opieki nad pacjentem:
- w szpitalach, w zakładach opieki medycznej i gabinetach dentystycznych, w laboratoriach medycznych do analiz i badań
- w przychodniach szkolnych, żłobkach i przedszkolach oraz domach opieki
- mogą także występować w miejscu pracy i w domu. Mogą również dotyczyć zakładów usługowych, takich jak pralnie i kuchnie, dostarczających produkty bezpośrednio do pacjenta.
W obszarze weterynaryjnym (WG 2) normę stosuje się do chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych używanych w żywieniu, hodowli, w placówkach opieki weterynaryjnej, w produkcji, transporcie i zbycie zwierząt. Normy nie stosuje się do środków dezynfekcyjnych używanych w przetwórstwie spożywczym, poczynając od uboju i wprowadzenia do przetwarzania przemysłowego.
W obszarach: spożywczym, przemysłowym, domowym i instytucjonalnym (WG 3) normę stosuje się do chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych używanych w przetwarzaniu, dystrybucji i sprzedaży detalicznej żywności pochodzenia zwierzęcego i roślinnego. Norma ma zastosowanie również do produktów przeznaczonych do wszystkich obszarów publicznych, gdzie do dezynfekcji nie ma wskazań medycznych (domy, katering, szkoły, żłobki i przedszkola, środki transportu, hotele, biura, itd.) oraz do produktów używanych w przemysłach: materiałów opakowaniowych, biotechnologicznym, laboratoryjnym (oprócz weterynaryjnych i medycznych laboratoriów do analiz i badań) farmaceutycznym, kosmetycznym, itd.
Niniejszy dokument stosuje się również do substancji czynnych i produktów w trakcie badań, dla których nie określono jeszcze obszaru zastosowania. Niniejszy dokument będzie okresowo aktualizowany w celu odzwierciedlenia aktualnie opublikowanych wersji każdej normy opracowanej w CEN / TC 216. Niezależnie od tej aktualizacji stosowane są nowo opublikowane normy, nawet jeśli nie zostały one jeszcze wymienione w EN 14885. Niniejszy dokument nie odnosi się do metod badania właściwości toksykologicznych i ekotoksykologicznych produktów lub substancji czynnych.

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 14885:2022-09/AC:2023-05E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14885:2022-09 - wersja angielska
Tytuł Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Stosowanie Norm Europejskich dotyczących chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych
Data publikacji 09-09-2022
Liczba stron 74
Grupa cenowa W
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 296, Dezynfekcji i Antyseptyki
Wprowadza EN 14885:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14885:2019-01 - wersja angielska
ICS 11.080.20, 71.100.35
Elementy dodatkowe PN-EN 14885:2022-09/AC:2023-05E