PN-EN ISO 23611-5:2013-07 - wersja angielska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Jakość gleby -- Pobieranie próbek bezkręgowców glebowych -- Część 5: Pobieranie próbek oraz wypłaszanie glebowych makrostawonogów

Zakres

W ISO 23611-5:2011 podano metodę pobierania próbek, wypłaszania oraz utrwalania i przechowywania makrostawonogów z gleb oraz warstwy ściółki. Przedstawiona metoda jest podstawą do wykorzystania tych zwierząt jako biowskaźników (np. do oceny jakości gleby jako środowiska życia organizmów). Główną zaletą niniejszej metody jest szybka ocena (wykonanie pobierania próbek z poletka w ciągu dwóch lub trzech dni za pomocą jedynie podstawowego wyposażenia i przy udziale niewielkiej liczby pomocników w terenie), w celu zajęcia się wszystkimi grupami taksonomicznymi makrostawonogów w tym samym czasie i tym samym miejscu. Metoda Tropikalnej Biologii i Żyzności Gleby (TSBF) ewoluowała i wprowadzono do niej pewne modyfikacje, w celu stosowania jej w strefie umiarkowanej.
Metody pobierania próbek i wypłaszania z ISO 23611-5:2011 stosuje się w przypadku prawie wszystkich rodzajów gleb. Wyjątkiem mogą być gleby z rejonów o ekstremalnych warunkach klimatycznych (gleby twarde, zamarznięte lub zalane) oraz inne materiały, np. pnie drzew, rośliny i porosty.
Zasady pobierania próbek podano w ISO 23611-6

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 23611-5:2013-07 - wersja angielska
Tytuł Jakość gleby -- Pobieranie próbek bezkręgowców glebowych -- Część 5: Pobieranie próbek oraz wypłaszanie glebowych makrostawonogów
Data publikacji 26-07-2013
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 190, Biologii Gleby
Wprowadza EN ISO 23611-5:2013 [IDT], ISO 23611-5:2011 [IDT]
ICS 13.080.05, 13.080.30