PN-EN ISO 23753-2:2019-04/A1:2021-05 - wersja angielska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Jakość gleby -- Oznaczanie aktywności dehydrogenaz w glebie -- Część 2: Metoda z zastosowaniem chlorku 2-(4-jodofenylo)-3-(4-nitrofenylo)-5-fenylotetrazolu (INT)

Zakres

W niniejszym dokumencie podano metodę oznaczania aktywności dehydrogenazy w glebie z zastosowaniem chlorku 2-(4-jodofenylo)-3-(4-nitrofenylo)-5-fenylotetrazolu (INT) [1]-[5]. Ze względu na to, że redukcja INT jest mniej czuła na O2, niniejsza metoda jest solidniejsza niż metoda z zastosowaniem TTC, opisana w ISO 23753-1.

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 23753-2:2019-04/A1:2021-05 - wersja angielska
Tytuł Jakość gleby -- Oznaczanie aktywności dehydrogenaz w glebie -- Część 2: Metoda z zastosowaniem chlorku 2-(4-jodofenylo)-3-(4-nitrofenylo)-5-fenylotetrazolu (INT)
Data publikacji 12-05-2021
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 190, Biologii Gleby
Wprowadza EN ISO 23753-2:2019/A1:2020 [IDT], ISO 23753-2:2019/Amd 1:2020 [IDT]
ICS 13.080.30