Wyniki wyszukiwania dla 'pH gleby'

Produkty 151 do 200 z 227

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Ustaw kierunek rosnący
 1. PN-EN ISO 21285:2020-10 - wersja angielska

  PN-EN ISO 21285:2020-10 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Hamowanie rozmnażania roztocza glebowego (Hypoaspis aculeifer) przez skażenia/zanieczyszczenia

  Wprowadza: EN ISO 21285:2020 [IDT], ISO 21285:2019 [IDT]

 2. PN-EN ISO 21268-4:2020-05 - wersja angielska

  PN-EN ISO 21268-4:2020-05 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Sposoby przeprowadzania wymywania w celu wykonania późniejszych chemicznych i ekotoksykologicznych badań gleby i materiałów glebopodobnych -- Część 4: Wpływ pH na wymywanie z początkowym dodaniem kwasu/zasady

  Wprowadza: EN ISO 21268-4:2019 [IDT], ISO 21268-4:2019 [IDT]

 3. PN-EN ISO 21268-3:2020-01 - wersja angielska

  PN-EN ISO 21268-3:2020-01 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Sposoby przeprowadzania wymywania w celu wykonania późniejszych chemicznych i ekotoksykologicznych badań gleby i materiałów glebopodobnych -- Część 3: Badanie przesączania się ku górze

  Wprowadza: EN ISO 21268-3:2019 [IDT], ISO 21268-3:2019 [IDT]

 4. PN-EN ISO 21268-2:2020-01 - wersja angielska

  PN-EN ISO 21268-2:2020-01 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Sposoby przeprowadzania wymywania w celu wykonania późniejszych chemicznych i ekotoksykologicznych badań gleby i materiałów glebopodobnych -- Część 2: Badanie porcjowe przy stosunku cieczy do fazy stałej 10 l/kg suchej masy

  Wprowadza: EN ISO 21268-2:2019 [IDT], ISO 21268-2:2019 [IDT]

 5. PN-EN ISO 21268-1:2020-01 - wersja angielska

  PN-EN ISO 21268-1:2020-01 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Sposoby przeprowadzania wymywania w celu wykonania późniejszych chemicznych i ekotoksykologicznych badań gleby i materiałów glebopodobnych -- Część 1: Badanie porcjowe przy stosunku cieczy do fazy stałej 2 l/kg suchej masy

  Wprowadza: EN ISO 21268-1:2019 [IDT], ISO 21268-1:2019 [IDT]

 6. PN-EN ISO 20963:2011 - wersja angielska

  PN-EN ISO 20963:2011 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Wpływ zanieczyszczeń na larwy owadów (Oxythyrea funesta) -- Oznaczanie toksyczności ostrej

  Wprowadza: EN ISO 20963:2011 [IDT]

 7. PN-EN ISO 19258:2018-12 - wersja angielska

  PN-EN ISO 19258:2018-12 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Zasady oznaczania wartości tła

  Wprowadza: EN ISO 19258:2018 [IDT], ISO 19258:2018 [IDT]

 8. PN-EN ISO 19258:2011 - wersja angielska

  PN-EN ISO 19258:2011 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 19258:2018-12 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Zasady oznaczania wartości tła

  Wprowadza: EN ISO 19258:2011 [IDT], ISO 19258:2005 [IDT]

 9. PN-EN ISO 18772:2014-06 - wersja angielska

  PN-EN ISO 18772:2014-06 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Zasady stosowania sposobów badania wymywania, w celu późniejszego zbadania gleb i materiałów glebowych pod kątem chemicznym i ekotoksykologicznym

  Wprowadza: EN ISO 18772:2014 [IDT], ISO 18772:2008 [IDT]

 10. PN-EN ISO 18763:2020-10 - wersja angielska

  PN-EN ISO 18763:2020-10 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Oznaczanie toksycznego wpływu zanieczyszczeń na wschody i wczesny wzrost roślin wyższych

  Wprowadza: EN ISO 18763:2020 [IDT], ISO 18763:2016 [IDT]

 11. PN-EN ISO 18311:2018-06 - wersja angielska

  PN-EN ISO 18311:2018-06 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Metody badania wpływu zanieczyszczeń gleby na aktywność pokarmową organizmów bytujących w glebie -- Metoda bait‒lamina

  Wprowadza: EN ISO 18311:2018 [IDT], ISO 18311:2016 [IDT]

 12. PN-EN ISO 18187:2018-06 - wersja angielska

  PN-EN ISO 18187:2018-06 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Test kontaktowy dla próbek fazy stałej z wykorzystaniem aktywności dehydrogenaz Arthrobacter globiformis

  Wprowadza: EN ISO 18187:2018 [IDT], ISO 18187:2016 [IDT]

 13. PN-EN ISO 17601:2018-06 - wersja angielska

  PN-EN ISO 17601:2018-06 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Oszacowanie ilościowe rozpowszechnionych, wybranych sekwencji genów drobnoustrojów, za pomocą ilościowej PCR, w DNA wyekstrahowanym bezpośrednio z gleby

  Wprowadza: EN ISO 17601:2018 [IDT], ISO 17601:2016 [IDT]

 14. PN-EN ISO 17402:2011 - wersja angielska

  PN-EN ISO 17402:2011 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Wymagania oraz zasady wyboru i stosowania metod oceny biodostępności zanieczyszczeń w glebie i materiałach glebowych

  Wprowadza: EN ISO 17402:2011 [IDT]

 15. PN-EN ISO 17380:2013-08 - wersja angielska

  PN-EN ISO 17380:2013-08 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Oznaczanie cyjanków ogólnych oraz cyjanków łatwo rozkładalnych -- Metoda z zastosowaniem analizy przepływowej ciągłej

  Wprowadza: EN ISO 17380:2013 [IDT], ISO 17380:2013 [IDT]

 16. PN-EN ISO 17184:2014-08 - wersja angielska

  PN-EN ISO 17184:2014-08 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Oznaczanie węgla i azotu z zastosowaniem spektrometrii w bliskiej podczerwieni (NIRS)

  Wprowadza: EN ISO 17184:2014 [IDT], ISO 17184:2014 [IDT]

 17. PN-EN ISO 16720:2007 - wersja angielska

  PN-EN ISO 16720:2007 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Wstępne przygotowanie próbek do analiz za pomocą liofilizacji

  Wprowadza: EN ISO 16720:2007 [IDT]

 18. PN-EN ISO 16720:2007 - wersja niemiecka

  PN-EN ISO 16720:2007 - wersja niemiecka

  Jakość gleby -- Wstępne przygotowanie próbek do analiz za pomocą liofilizacji

  Wprowadza: EN ISO 16720:2007 [IDT], ISO 16720:2005 [IDT]

 19. PN-EN ISO 16703:2011 - wersja angielska

  PN-EN ISO 16703:2011 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Oznaczanie zawartości węglowodorów w zakresie od C10 do C40 metodą chromatografii gazowej

  Wprowadza: EN ISO 16703:2011 [IDT]

 20. PN-EN ISO 16558-1:2016-01 - wersja angielska

  PN-EN ISO 16558-1:2016-01 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Węglowodory ropopochodne stanowiące zagrożenie -- Część 1: Oznaczanie alifatycznej oraz aromatycznej frakcji lotnych węglowodorów ropopochodnych z zastosowaniem chromatografii gazowej (statyczna analiza fazy nadpowierzchniowej)

  Wprowadza: EN ISO 16558-1:2015 [IDT], ISO 16558-1:2015 [IDT]

 21. PN-EN ISO 16387:2014-04 - wersja angielska

  PN-EN ISO 16387:2014-04 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Wpływ zanieczyszczeń na Enchytraeidae (Enchytraeus sp.) -- Oznaczanie wpływu na rozmnażanie

  Wprowadza: EN ISO 16387:2014 [IDT], ISO 16387:2014 [IDT]

 22. PN-EN ISO 16198:2015-06 - wersja angielska

  PN-EN ISO 16198:2015-06 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Badanie z zastosowaniem roślin do oceny biodostępności w środowisku pierwiastków śladowych dla roślin

  Wprowadza: EN ISO 16198:2015 [IDT], ISO 16198:2015 [IDT]

 23. PN-EN ISO 16133:2019-04 - wersja angielska

  PN-EN ISO 16133:2019-04 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Zasady przygotowywania i prowadzenia programów monitorowania

  Wprowadza: EN ISO 16133:2018 [IDT], ISO 16133:2018 [IDT]

 24. PN-EN ISO 16133:2011 - wersja angielska

  PN-EN ISO 16133:2011 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 16133:2019-04 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Zasady przygotowywania i prowadzenia programów monitorowania

  Wprowadza: EN ISO 16133:2011 [IDT], ISO 16133:2004 [IDT]

 25. PN-EN ISO 16072:2011 - wersja angielska

  PN-EN ISO 16072:2011 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Laboratoryjne metody oznaczania oddychania mikroorganizmów glebowych

  Wprowadza: EN ISO 16072:2011 [IDT]

 26. PN-EN ISO 15952:2018-10 - wersja angielska

  PN-EN ISO 15952:2018-10 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Wpływ zanieczyszczeń na młodociane ślimaki lądowe (Helicidae) -- Oznaczanie wpływu zanieczyszczeń gleby na wzrost

  Wprowadza: EN ISO 15952:2018 [IDT], ISO 15952:2018 [IDT]

 27. PN-EN ISO 15952:2011 - wersja angielska

  PN-EN ISO 15952:2011 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 15952:2018-10 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Wpływ zanieczyszczeń na młodociane ślimaki lądowe (Helicidae) -- Oznaczanie wpływu zanieczyszczeń gleby na wzrost

  Wprowadza: EN ISO 15952:2011 [IDT], ISO 15952:2006 [IDT]

 28. PN-EN ISO 15473:2020-10 - wersja angielska

  PN-EN ISO 15473:2020-10 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Zasady prowadzenia badań laboratoryjnych nad biodegradacją związków organicznych w glebie w warunkach beztlenowych

  Wprowadza: EN ISO 15473:2020 [IDT], ISO 15473:2002 [IDT]

 29. PN-EN ISO 15175:2019-04 - wersja angielska

  PN-EN ISO 15175:2019-04 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Charakteryzowanie gleby zanieczyszczonej w powiązaniu z ochroną wód gruntowych

  Wprowadza: EN ISO 15175:2018 [IDT], ISO 15175:2018 [IDT]

 30. PN-EN ISO 15175:2011 - wersja angielska

  PN-EN ISO 15175:2011 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 15175:2019-04 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Charakteryzowanie gleby w powiązaniu z ochroną wód gruntowych

  Wprowadza: EN ISO 15175:2011 [IDT], ISO 15175:2004 [IDT]

 31. PN-EN ISO 15009:2016-06 - wersja angielska

  PN-EN ISO 15009:2016-06 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Oznaczanie zawartości lotnych węglowodorów aromatycznych, naftalenu oraz lotnych węglowodorów halogenowanych metodą chromatografii gazowej -- Metoda usuwania i wychwytu z desorpcją termiczną

  Wprowadza: EN ISO 15009:2016 [IDT], ISO 15009:2016 [IDT]

 32. PN-EN ISO 15009:2013-07 - wersja angielska

  PN-EN ISO 15009:2013-07 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 15009:2016-06 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Oznaczanie zawartości lotnych węglowodorów aromatycznych, naftalenu oraz lotnych węglowodorów halogenowanych metodą chromatografii gazowej -- Metoda usuwania i wychwytu z desorpcją termiczną

  Wprowadza: EN ISO 15009:2013 [IDT], ISO 15009:2012 [IDT]

 33. PN-EN ISO 14254:2018-08 - wersja angielska

  PN-EN ISO 14254:2018-08 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Oznaczanie kwasowości wymiennej z zastosowaniem roztworu chlorku baru jako ekstrahenta

  Wprowadza: EN ISO 14254:2018 [IDT], ISO 14254:2018 [IDT]

 34. PN-EN ISO 14254:2011 - wersja angielska

  PN-EN ISO 14254:2011 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 14254:2018-08 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Oznaczanie kwasowości wymiennej w ekstraktach uzyskanych z zastosowaniem roztworu chlorku baru

  Wprowadza: EN ISO 14254:2011 [IDT], ISO 14254:2001 [IDT]

 35. PN-EN ISO 14240-2:2011 - wersja angielska

  PN-EN ISO 14240-2:2011 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Oznaczanie ilości biomasy mikroorganizmów w glebie -- Część 2: Metoda fumigacji - ekstrakcji

  Wprowadza: EN ISO 14240-2:2011 [IDT]

 36. PN-EN ISO 14240-1:2011 - wersja angielska

  PN-EN ISO 14240-1:2011 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Oznaczanie ilości biomasy mikroorganizmów w glebie -- Część 1: Metoda indukcji oddychania przez dodanie substratu

  Wprowadza: EN ISO 14240-1:2011 [IDT]

 37. PN-EN ISO 14239:2020-10 - wersja angielska

  PN-EN ISO 14239:2020-10 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Laboratoryjne metody inkubacji do pomiaru mineralizacji związków organicznych w glebie w warunkach tlenowych

  Wprowadza: EN ISO 14239:2020 [IDT], ISO 14239:2017 [IDT]

 38. PN-EN ISO 14238:2014-04 - wersja angielska

  PN-EN ISO 14238:2014-04 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Metody biologiczne -- Oznaczanie mineralizacji azotu i nitryfikacji w glebach oraz wpływu substancji chemicznych na te procesy

  Wprowadza: EN ISO 14238:2013 [IDT], ISO 14238:2012 [IDT]

 39. PN-EN ISO 13196:2015-11 - wersja angielska

  PN-EN ISO 13196:2015-11 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Wykrywanie wybranych pierwiastków w glebie za pomocą rentgenowskiej spektrometrii fluorescencyjnej z dyspersją energii z zastosowaniem aparatów ręcznych lub przenośnych

  Wprowadza: EN ISO 13196:2015 [IDT], ISO 13196:2013 [IDT]

 40. PN-EN ISO 12782-5:2012 - wersja angielska

  PN-EN ISO 12782-5:2012 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Parametry do geochemicznego modelowania wymywania oraz identyfikacji składników wymywanych w glebie i materiałach -- Część 5: Ekstrakcja substancji humusowych z próbek wodnych

  Wprowadza: EN ISO 12782-5:2012 [IDT]

 41. PN-EN ISO 12782-4:2012 - wersja angielska

  PN-EN ISO 12782-4:2012 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Parametry do geochemicznego modelowania wymywania oraz identyfikacji składników wymywanych w glebie i materiałach -- Część 4: Ekstrakcja substancji humusowych z próbek stałych

  Wprowadza: ISO 12782-4:2012 [IDT], EN ISO 12782-4:2012 [IDT]

 42. PN-EN ISO 12782-3:2012 - wersja angielska

  PN-EN ISO 12782-3:2012 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Parametry do geochemicznego modelowania wymywania oraz identyfikacji składników wymywanych w glebie i materiałach -- Część 3: Ekstrakcja tlenków i wodorotlenków glinu z zastosowaniem szczawianu amonu/kwasu szczawiowego

  Wprowadza: ISO 12782-3:2012 [IDT], EN ISO 12782-3:2012 [IDT]

 43. PN-EN ISO 12782-2:2012 - wersja angielska

  PN-EN ISO 12782-2:2012 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Parametry do geochemicznego modelowania wymywania oraz identyfikacji składników wymywanych w glebie i materiałach -- Część 2: Ekstrakcja krystalicznych tlenków i wodorotlenków żelaza z zastosowaniem ditioninu

  Wprowadza: EN ISO 12782-2:2012 [IDT]

 44. PN-EN ISO 12782-1:2012 - wersja angielska

  PN-EN ISO 12782-1:2012 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Parametry do geochemicznego modelowania wymywania oraz identyfikacji składników wymywanych w glebie i materiałach -- Część 1: Ekstrakcja bezpostaciowych tlenków i wodorotlenków żelaza z zastosowaniem kwasu askorbinowego

  Wprowadza: EN ISO 12782-1:2012 [IDT]

 45. PN-EN ISO 12404:2015-11 - wersja angielska

  PN-EN ISO 12404:2015-11 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Zasady wyboru i stosowania metod skryningowych

  Wprowadza: EN ISO 12404:2015 [IDT], ISO 12404:2011 [IDT]

 46. PN-EN ISO 11508:2018-03 - wersja angielska

  PN-EN ISO 11508:2018-03 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Oznaczanie gęstości fazy stałej

  Wprowadza: EN ISO 11508:2017 [IDT], ISO 11508:2017 [IDT]

 47. PN-EN ISO 11508:2014-06 - wersja angielska

  PN-EN ISO 11508:2014-06 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 11508:2018-03 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Oznaczanie gęstości fazy stałej

  Wprowadza: EN ISO 11508:2014 [IDT], ISO 11508:1998 [IDT]

 48. PN-EN ISO 11504:2018-01 - wersja angielska

  PN-EN ISO 11504:2018-01 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Ocena wpływu gleby zanieczyszczonej węglowodorami ropopochodnymi

  Wprowadza: EN ISO 11504:2017 [IDT], ISO 11504:2017 [IDT]

 49. PN-EN ISO 11461:2014-06 - wersja angielska

  PN-EN ISO 11461:2014-06 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Oznaczanie zawartości wody w glebie, wyrażonej ułamkiem objętościowym, z zastosowaniem pierścienia -- Metoda wagowa

  Wprowadza: EN ISO 11461:2014 [IDT], ISO 11461:2001 [IDT]

 50. PN-EN ISO 11276:2014-06 - wersja angielska

  PN-EN ISO 11276:2014-06 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Oznaczanie ciśnienia wody w porach gleby -- Metoda tensjometryczna

  Wprowadza: EN ISO 11276:2014 [IDT], ISO 11276:1995 [IDT]

Produkty 151 do 200 z 227

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Ustaw kierunek rosnący