PN-EN ISO 23266:2021-09 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Jakość gleby -- Badanie hamowania rozmnażania mechowców (Oppia nitens) wystawionych na działanie zanieczyszczeń/skażeń w glebie

Zakres

W niniejszym dokumencie podano jedną z metod oceny spełniania przez glebę funkcji środowiska do życia, jak również oznaczania wpływu zanieczyszczeń gleby oraz pojedynczych substancji chemicznych wchłanianych przez powłokę lub przewód pokarmowy zwierząt na rozmnażanie mechowców (Oppia nitens). Niniejsze (28-dniowe) badanie toksyczności chronicznej stosuje się dla gleb i materiałów glebowych o nieznanej jakości (np. z terenów zanieczyszczonych, gleb ulepszonych, gleb po remediacji, z terenów uprawnych lub innych, będących przedmiotem zainteresowania, jak również odpadów). Niniejsza metoda nie ma na celu zastąpienie badań z zastosowaniem dżdżownic lub skoczogonków, ponieważ jest w niej stosowana inna grupa taksonomiczna (= roztocza, tj. pajęczaki) ani badania z zastosowaniem roztoczy drapieżnych, ponieważ niniejszy gatunek reprezentuje inny poziom troficzny oraz niszę ekologiczną.
Wpływ substancji ocenia się, stosując glebę wzorcową, najlepiej podłoże glebowe sztucznie wytworzone o znanych właściwościach. W przypadku gleb zanieczyszczonych wpływ oznacza się w glebie badanej oraz glebie kontrolnej. Zaleca się, aby, w zależności od celu badania podłoże kontrolne oraz podłoże, służące do rozcieńczania (przygotowania serii rozcieńczeń gleby zanieczyszczonej) była to gleba niezanieczyszczona (gleba odniesienia) o właściwościach porównywalnych z właściwościami próbki gleby, która będzie badana lub gleba wzorcowa (np. gleba sztucznie wytworzona).
Podano informacje jak stosować niniejszą metodę do badania substancji w warunkach umiarkowanych.
Niniejszego dokumentu nie można stosować w przypadku badania substancji, dla których współczynnik podziału powietrze/woda jest większy niż 1, lub dla których ciśnienie par przekracza 300 Pa w 25 °C.
UWAGA Nie można zapewnić stabilności badanej substancji w okresie trwania badania. W metodzie badania nie podano sposobu monitorowania trwałości substancji badanej.

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 23266:2021-09 - wersja angielska
Tytuł Jakość gleby -- Badanie hamowania rozmnażania mechowców (Oppia nitens) wystawionych na działanie zanieczyszczeń/skażeń w glebie
Data publikacji 23-09-2021
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 190, Biologii Gleby
Wprowadza EN ISO 23266:2021 [IDT], ISO 23226:2020 [IDT]
ICS 13.080.30