PN-EN ISO 22892:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Jakość gleby -- Zasady identyfikacji związków docelowych z zastosowaniem chromatografii gazowej i spektrometrii mas

Zakres

Podano kryteria identyfikacji docelowych związków w próbkach gleby z zastosowaniem chromatografii gazowej oraz spektrometrii mas (GC MS). Niniejsza norma przeznaczona jest do stosowania wraz z normami opracowanymi do oznaczania docelowych związków. Podstawą kryteriów identyfikacji jest porównywanie czasów retencji, a następnie interpretacja widm mas uzyskanych z wykorzystaniem jonizacji elektronowej lub, jeśli jest to niezbędne, za pomocą dodatkowych technik spektrometrii mas i innych istotnych czynników

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 22892:2011 - wersja angielska
Tytuł Jakość gleby -- Zasady identyfikacji związków docelowych z zastosowaniem chromatografii gazowej i spektrometrii mas
Data publikacji 20-12-2011
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 191, Chemii Gleby
Wprowadza EN ISO 22892:2011 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 22892:2011 - wersja polska
ICS 13.080.05