PN-EN ISO 9300:2008 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 9300:2022-12 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Pomiar strumienia masy gazu za pomocą dysz Venturiego o przepływie krytycznym

Zakres

Określono geometrię i metody stosowania (zainstalowanie w przewodzie i warunki eksploatacji) dysz Venturiego o przepływie krytycznym stosowanych do wyznaczania strumienia masy gazu przepływającego przez układ. Podano także informacje do obliczania strumienia masy gazu i niepewności związanej z jego pomiarami

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 9300:2008 - wersja polska
Tytuł Pomiar strumienia masy gazu za pomocą dysz Venturiego o przepływie krytycznym
Data publikacji 21-01-2008
Data wycofania 07-12-2022
Liczba stron 43
Grupa cenowa S
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 51, Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
Wprowadza EN ISO 9300:2005 [IDT], ISO 9300:2005 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 9300:2005 - wersja angielska
ICS 17.120.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 9300:2022-12 - wersja angielska