PN-EN ISO 9300:2022-12 - wersja angielska

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN
Pomiar strumienia masy gazu za pomocą dysz o przepływie krytycznym

Zakres

W niniejszej normie określono geometrię i metody stosowania (zainstalowanie w przewodzie i warunki eksploatacji) dysz o przepływie krytycznym (CFN) stosowanych do wyznaczania strumienia masy gazu przepływającego przez układ zasadniczo bez kalibracji CFN. Podano także informacje potrzebne do obliczania strumienia masy gazu i niepewności związanej z jego pomiarami.
Niniejsza norma ma zastosowanie do dysz, w których przepływ gazu przyspiesza do prędkości krytycznej na minimalnym odcinku przepływu i tylko wtedy, gdy występuje stały przepływ gazu jednofazowego. Kiedy w dyszy zostanie osiągnięta prędkość krytyczna, masowe natężenie przepływu gazu płynącego przez dyszę jest maksymalnym możliwym dla istniejącego stanu wlotu, podczas gdy CFN może być używana tylko w określonych granicach, m.in. stosunku gardzieli CFN do średnicy wlotu i liczby Reynoldsa. Niniejsza norma dotyczy dysz z gardzielami toroidalnymi i cylindrycznymi, dla których przeprowadzono wystarczającą liczbę bezpośrednich eksperymentów kalibracyjnych, aby możliwe było wykorzystanie uzyskanych współczynników z pewnymi przewidywalnymi granicami niepewności.

* wymagane pola

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 9300:2022-12 - wersja angielska
Tytuł Pomiar strumienia masy gazu za pomocą dysz o przepływie krytycznym
Data publikacji 07-12-2022
Liczba stron 136
Grupa cenowa XB
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 51, Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
Wprowadza EN ISO 9300:2022 [IDT], ISO 9300:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 9300:2008 - wersja polska
ICS 17.120.10