PN-EN ISO 9300:2005 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 9300:2008 - wersja polska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Pomiary strumienia masy gazu za pomocą dysz Venturiego o przepływie krytycznym

Zakres

Określono geometrię i metody stosowania (zainstalowanie w przewodzie i warunki eksploatacji) dysz Venturiego o przepływie krytycznym stosowanych do wyznaczania strumienia masy gazu przepływającego przez układ. Podano także informacje do obliczania strumienia masy gazu i niepewności związanej z jego pomiarami

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 9300:2005 - wersja angielska
Tytuł Pomiary strumienia masy gazu za pomocą dysz Venturiego o przepływie krytycznym
Data publikacji 15-11-2005
Data wycofania 21-01-2008
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 51, Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
Wprowadza EN ISO 9300:2005 [IDT], ISO 9300:2005 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 9300:2000 - wersja polska
ICS 17.120.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 9300:2008 - wersja polska