PN-EN ISO 9300:2000 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 9300:2005 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Pomiar strumienia masy gazu za pomocą dysz Venturiego o przepływie krytycznym

Zakres

Określono geometrię i metody stosowania (zainstalowanie w przewodzie i warunki eksploatacji) dysz Venturiego o przepływie krytycznym stosowanych do wyznaczenia strumienia masy gazu przepływającego przez układ. Podano także informacje do obliczania strumienia masy gazu i niepewności związanej z jego pomiarami

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 9300:2000 - wersja polska
Tytuł Pomiar strumienia masy gazu za pomocą dysz Venturiego o przepływie krytycznym
Data publikacji 11-01-2000
Data wycofania 15-11-2005
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 51, Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
Wprowadza EN ISO 9300:1995 [IDT], ISO 9300:1990 [IDT]
ICS 17.120.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 9300:2005 - wersja angielska