PN-ISO 22892:2011 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 22892:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN
Jakość gleby -- Zasady identyfikacji związków docelowych z zastosowaniem chromatografii gazowej i spektometrii mas

Zakres

Podano kryteria identyfikacji docelowych związków w próbkach gleby z zastosowaniem chromatografii gazowej oraz spektrometrii mas (GC MS). Niniejsza norma przeznaczona jest do stosowania wraz z normami opracowanymi do oznaczania docelowych związków. Podstawą kryteriów identyfikacji jest porównywanie czasów retencji, a następnie interpretacja widm mas uzyskanych z wykorzystaniem jonizacji elektronowej lub, jeśli jest to niezbędne, za pomocą dodatkowych technik spektrometrii mas i innych istotnych czynników

* wymagane pola

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 22892:2011 - wersja polska
Tytuł Jakość gleby -- Zasady identyfikacji związków docelowych z zastosowaniem chromatografii gazowej i spektometrii mas
Data publikacji 31-03-2011
Data wycofania 20-12-2011
Liczba stron 27
Grupa cenowa N
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 191, Chemii Gleby
Wprowadza ISO 22892:2006 [IDT]
ICS 13.080.05
Zastąpiona przez PN-EN ISO 22892:2011 - wersja angielska