PN-EN ISO 17601:2018-06 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Jakość gleby -- Oszacowanie ilościowe rozpowszechnionych, wybranych sekwencji genów drobnoustrojów, za pomocą ilościowej PCR, w DNA wyekstrahowanym bezpośrednio z gleby

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej podano kluczowe etapy ilościowej reakcji łańcuchowej polimerazy (qPCR) w czasie rzeczywistym, metody do ilościowego oznaczania rozpowszechnionych, wybranych sekwencji genów drobnoustrojów w DNA wyekstrahowanym z gleby, co umożliwia oszacowanie liczebności wybranych grup drobnoustrojów.
Godne uwagi jest to, że liczba występujących genów niekoniecznie jest bezpośrednio powiązana z oszacowaną liczbą organizmów. Na przykład liczba rybosomalnych operonów waha się od jednej kopii do 20 kopii w różnych gromadach bakterii. Z tego powodu liczba sekwencji 16S rRNA oznaczonych ilościowo w DNA wyekstrahowanym z gleby nie umożliwia dokładnego oszacowania liczby bakterii glebowych. Co więcej, liczba występujących sekwencji genów niekoniecznie jest bezpośrednio powiązana z liczbą występujących żywych mikroorganizmów i może również zawierać powielone sekwencje genów martwych mikroorganizmów.

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 17601:2018-06 - wersja angielska
Tytuł Jakość gleby -- Oszacowanie ilościowe rozpowszechnionych, wybranych sekwencji genów drobnoustrojów, za pomocą ilościowej PCR, w DNA wyekstrahowanym bezpośrednio z gleby
Data publikacji 21-06-2018
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 190, Biologii Gleby
Wprowadza EN ISO 17601:2018 [IDT], ISO 17601:2016 [IDT]
ICS 13.080.30