PN-EN ISO 17380:2013-08 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Jakość gleby -- Oznaczanie cyjanków ogólnych oraz cyjanków łatwo rozkładalnych -- Metoda z zastosowaniem analizy przepływowej ciągłej

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej podano metodę fotometrycznego oznaczania w glebie zawartości cyjanków ogólnych oraz cyjanków łatwo rozkładalnych metodą z zastosowaniem analizy przepływowej ciągłej z automatyczną destylacją. Niniejszą metodę stosuje się dla wszystkich gleb o zawartości cyjanków powyżej 1 mg/kg, wyrażonej jako masa jonów cyjankowych w odniesieniu do suchej masy gleby. UWAGA Siarczki obecne w próbce gleby w stężeniu większym niż 40 mg/kg w odniesieniu do suchej masy gleby przeszkadzają w analizie. Można to stwierdzić na podstawie rozszczepienia pików oraz powolnego spadku sygnału detektora, a można temu zapobiec wyłącznie poprzez rozcieńczanie ekstraktu próbki

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 17380:2013-08 - wersja angielska
Tytuł Jakość gleby -- Oznaczanie cyjanków ogólnych oraz cyjanków łatwo rozkładalnych -- Metoda z zastosowaniem analizy przepływowej ciągłej
Data publikacji 28-08-2013
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 191, Chemii Gleby
Wprowadza EN ISO 17380:2013 [IDT], ISO 17380:2013 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 17380:2010 - wersja polska
ICS 13.080.10