PN-ISO 17380:2010 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 17380:2013-08 - wersja angielska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Jakość gleby -- Oznaczanie cyjanków ogólnych oraz cyjanków łatwo rozkładalnych -- Metoda z zastosowaniem analizy przepływowej ciągłej

Zakres

Podano metodę fotometrycznego oznaczania w glebie zawartości masowej cyjanków ogólnych oraz cyjanków łatwo rozkładalnych z zastosowaniem analizy przepływowej ciągłej z automatyczną destylacją. Stosuje się ją dla wszystkich gleb o zawartości cyjanków powyżej 1 mg/kg, wyrażonej ułamkiem masowym, jako masa jonów cyjankowych w odniesieniu do suchej masy gleby

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 17380:2010 - wersja polska
Tytuł Jakość gleby -- Oznaczanie cyjanków ogólnych oraz cyjanków łatwo rozkładalnych -- Metoda z zastosowaniem analizy przepływowej ciągłej
Data publikacji 29-06-2010
Data wycofania 28-08-2013
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 191, Chemii Gleby
Wprowadza ISO 17380:2004 [IDT]
ICS 13.080.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 17380:2013-08 - wersja angielska