PN-EN ISO 16133:2011 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 16133:2019-04 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Jakość gleby -- Zasady przygotowywania i prowadzenia programów monitorowania

Zakres

Podano podstawowe zasady wyboru sposobów postępowania podczas przygotowywania i prowadzenia programów długoterminowego monitorowania jakości gleby. Uwzględniono dużą liczbę celów programów monitorowania gleby. Celem niniejszej normy jest pomoc w uzyskaniu podstawy do dialogu między stronami, które mogą uczestniczyć w monitoringu. W Załączniku A przedstawiono przykłady programów monitorowania gleby, pochodzących z kilku krajów

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 16133:2011 - wersja angielska
Tytuł Jakość gleby -- Zasady przygotowywania i prowadzenia programów monitorowania
Data publikacji 20-12-2011
Data wycofania 11-04-2019
Liczba stron 37
Grupa cenowa R
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 192, Ogólnych i Fizyki Gleby
Wprowadza EN ISO 16133:2011 [IDT], ISO 16133:2004 [IDT]
ICS 13.080.01
Zastąpiona przez PN-EN ISO 16133:2019-04 - wersja angielska