PN-EN ISO 21286:2020-10 - wersja angielska

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Jakość gleby -- Identyfikacja gatunków, w badaniach ekotoksykologicznych, z zastosowaniem barkodowania DNA

Zakres

W niniejszym dokumencie podano sposób postępowania dla identyfikacja, na poziomie gatunków, organizmów badanych (głównie bezkręgowców oraz roślin) z zastosowaniem techniki barkodowania DNA. Niniejszy sposób postępowania może być stosowany w laboratoriach wykonujących barkodowanie DNA w celu znormalizowania, tak jak to tylko jest możliwe, zarówno przepływu pracy jak i przepływu analizy danych w laboratoriach weterynaryjnych oraz i uczynić je zgodnymi z obowiązującymi normami i wytycznymi postępowania.
Niniejszy dokument nie ma na celu określania jednego specyficznego szczepu dla każdej z metod badań, lecz bardzo dokładne udokumentowanie jaki gatunek/szczep był badany.
UWAGA 1 Powyższe nie oznacza, że barkodowanie DNA przeprowadza się równolegle z przebiegiem każdego badania, ale że wykonuje się je regularnie (np. raz w roku, jak badanie substancji odniesienia) i za każdym razem, kiedy rozpoczyna się nową hodowlę lub gdy do istniejącej hodowli wprowadzane są nowe osobniki.
Niniejszy dokument nie ma na celu powielania lub zastąpienia sposobów identyfikacji na podstawie budowy morfologicznej. Wręcz przeciwnie barkodowanie DNA proponuje się jako uzupełniający sposób identyfikacji, wtedy gdy identyfikacja na podstawie morfologii jest niejednoznaczna lub do zdiagnozowania nieznanego gatunku, w celu zapewnienia, że wyniki uzyskane w różnych laboratoriach przeprowadzających badania ekotoksykologiczne odnoszą się do tego samego gatunku lub szczepu.
Niniejszy dokument stosuje się w celu identyfikacji form młodocianych (jaj, larw, młodocianych osobników), które nie mają charakterystycznych cech niezbędnych do identyfikacji na podstawie morfologii, jak również usprawnienie identyfikacji organizmów zebranych podczas służących do monitoringu badań w terenie, kiedy klasyfikuje się dużą liczbę organizmów z różnych grup taksonomicznych.
UWAGA 2 Zasadniczo wszystkie gatunki regularnie stosowane w badaniach ekotoksykologicznych można oznaczać z zastosowaniem barkodowania DNA. Oprócz dżdżownic Eisenia fetida oraz E. andrei dalszymi przykładami gatunków lądowych są Lumbricus terrestris, L. rubellus, Allolobophora chlorotica, Aporrectodea rosea i A. caliginosa, Dendrodrilus rubidus, Enchytraeus albidus i E. crypticus (Haplotaxida); Folsomia candida, F. fimetaria, Proisotoma minuta i Sinella curviseta (Collembola); Hypoaspis aculeifer and Oppia nitens (Acari); Aleochara bilineata i Poecilus cupreus (Coleoptera); Scathophaga stercoraria, Musca autumnalis (Diptera) lub Pardosa sp. (Arachnida). Do tej listy można również dodać nicienie oraz ślimaki, a nawet rośliny.

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 21286:2020-10 - wersja angielska
Tytuł Jakość gleby -- Identyfikacja gatunków, w badaniach ekotoksykologicznych, z zastosowaniem barkodowania DNA
Data publikacji 13-10-2020
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 190, Biologii Gleby
Wprowadza EN ISO 21286:2020 [IDT], ISO 21286:2019 [IDT]
ICS 13.080.30