PN-EN ISO 19204:2023-04 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Jakość gleby -- Sposób postępowania podczas oceny specyficznego dla danego siedliska/miejsca ekologicznego ryzyka związanego z zanieczyszczeniem gleby (podejście TRIAD dla jakości gleby)

Zakres

W niniejszym dokumencie opisano w ogólnym zarysie zastosowanie podejścia TRIAD dla jakości gleby do oceny specyficznego dla danego siedliska/miejsca ekologicznego ryzyka związanego z zanieczyszczeniem gleby. Szczegółowo przedstawiono w przejrzysty sposób trzy linie dowodowe (na podstawie danych z badań chemicznych, ekotoksykologicznych i ekologicznych), które razem umożliwiają skuteczną, ekologiczną, jak również praktyczną ocenę ryzyka związanego z glebą zanieczyszczoną. Niniejszy sposób postępowania można również stosować w przypadku innych czynników powodujących stres, takich jak zakwaszenie, zbicie, zasolenie, utrata substancji organicznych oraz erozja. Jednak do tej pory nie uzyskano doświadczenia co do zastosowania tego podejścia w przypadku tych innych czynników. Dlatego w niniejszym dokumencie skoncentrowano się na glebach zanieczyszczonych substancjami chemicznymi.
UWAGA 1 W niniejszym dokumencie skoncentrowano się na ocenie ryzyka ekologicznego. W związku z tym nie uwzględniono wyników końcowych dotyczących zdrowia ludzkiego.
Ze względu na charakter niniejszego dokumentu sposób postępowania podczas badań opisano w ogólnym zakresie. Nie zawiera on szczegółowych informacji na temat technik stosowanych do rzeczywistej oceny. Jednak w niniejszym dokumencie powołano się na normy metodyczne (np. ISO 15799, ISO 17616), które są przydatnie w przypadku rzeczywistej oceny z zastosowaniem trzech linii dowodowych.
W przypadku oceny ekologicznego ryzyka wpływu zanieczyszczenia gleby na ekosystem jest to związane z zamierzonym użytkowaniem danego terenu oraz wymaganiami, ustalonymi dla danego użytkowania dla prawidłowego funkcjonowania gleby. W niniejszym dokumencie opisano podstawowe etapy stanowiące spójne narzędzie do oceny ryzyka specyficznego dla danego siedliska/miejsca z możliwością opracowania szczegółowego postępowania specyficznego dla danego miejsca siedliska/miejsca.
Niniejszy dokument można również stosować do oszacowania działań związanych z oczyszczaniem, z remediacją lub działań i środków związanych z zarządzaniem (tj. do oceny jakości środowiska po wykonaniu takich działań).
UWAGA 2 Niniejszy dokument rozpoczyna się, gdy podjęto już decyzję, że należy przeprowadzić ocenę ekologicznego ryzyka w danym siedlisku/miejscu. Innymi słowy, przeprowadzone i opisane zostanie rzeczywiste postępowanie według podejścia TRIAD dla jakości gleby oraz ocena indywidualnych wyników badań. W związku z tym nic nie napisano o decyzjach, czy (a jeśli tak, to w jaki sposób) wyniki oceny są uwzględniane w przypadku działań i środków związanych z zarządzaniem glebą, czy nie.
UWAGA 3 Podejście TRIAD można stosować dla różnych składowych środowiska, ale niniejszy dokument skoncentrowany jest głównie na glebie. W celu przeprowadzenia pełnej oceny terenu, w oparciu o te same zasady i sposoby postępowania, mają być dodatkowo przygotowane porównywalne dokumenty dla innych składowych środowiska (np. dotyczące całej naziemnej części lądu).

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 19204:2023-04 - wersja angielska
Tytuł Jakość gleby -- Sposób postępowania podczas oceny specyficznego dla danego siedliska/miejsca ekologicznego ryzyka związanego z zanieczyszczeniem gleby (podejście TRIAD dla jakości gleby)
Data publikacji 07-04-2023
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 190, Biologii Gleby
Wprowadza EN ISO 19204:2022 [IDT], ISO 19204:2017 [IDT]
ICS 13.080.01