PN-EN ISO 22030:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Jakość gleby -- Metody biologiczne -- Oznaczanie toksyczności chronicznej z zastosowaniem roślin wyższych

Zakres

Opisano metodę badania jakości gleb różnego pochodzenia, zawierających niewielkie zanieczyszczenia. Metoda ta, nieznacznie zmodyfikowana, może być także stosowana do pomiaru toksyczności znanych substancji chemicznych wprowadzonych do gleby. Badanie inhibicji i toksyczności chronicznej oparte jest na wschodach, wzroście wegetatywnym i zdolnościach reprodukcyjnych co najmniej dwóch gatunków roślin wyższych

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 22030:2011 - wersja angielska
Tytuł Jakość gleby -- Metody biologiczne -- Oznaczanie toksyczności chronicznej z zastosowaniem roślin wyższych
Data publikacji 20-12-2011
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 190, Biologii Gleby
Wprowadza EN ISO 22030:2011 [IDT], ISO 22030:2005 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 22030:2009 - wersja polska
ICS 13.080.30