PN-ENV 13734:2003 - wersja angielska

Norma wycofana

Bez VAT: 418,40  PLN Z VAT: 514,63  PLN
Informatyka w ochronie zdrowia -- Reprezentacja informacji o objawach czynności życiowych

Zakres

Opisano definicje i strukturyzację informacji, które są przesyłane lub do których są odniesienia podczas przesyłania informacji pomiędzy instancjami aplikacji: - wymiana informacji o objawach czynności życiowych pomiędzy pojedynczymi urządzeniami i między urządzeniami i oddziałowymi systemami przetwarzania danych w ośrodku intensywnej opieki zdrowotnej, - zbieranie danych, archiwizacja i wymiana zarchiwizowanych danych na nośnikach danych lub poprzez sieci

* wymagane pola

Bez VAT: 418,40  PLN Z VAT: 514,63  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ENV 13734:2003 - wersja angielska
Tytuł Informatyka w ochronie zdrowia -- Reprezentacja informacji o objawach czynności życiowych
Data publikacji 15-11-2003
Data wycofania 30-11-2010
Liczba stron 399
Grupa cenowa XJ
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 302, Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
Wprowadza ENV 13734:2000 [IDT]
ICS 35.240.80