PN-EN ISO 15799:2023-04 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Jakość gleby -- Zasady dotyczące ekotoksykologicznej charakterystyki gleb i materiałów glebowych

Zakres

Niniejszy dokument jest jednym z grupy Norm Międzynarodowych, w których podano zasady przeprowadzania charakterystyki gleb i materiałów glebowych pod kątem ich niektórych funkcji oraz ich użytkowania, w tym ochrony i zachowania ich bioróżnorodności. Stosuje się go wraz z innymi z tej grupy. Podano w nim zasady wyboru doświadczalnych metod oceny potencjału ekotoksycznego gleb i materiałów glebowych (np. gleb wydobytych i poddanych remediacji, wypełnień, nasypów) pod kątem ich planowanego zastosowania i potencjalnego niepożądanego wpływu na organizmy żyjące w wodzie i w glebie.
UWAGA Jest to odzwierciedlenie funkcjonowania siedliska i funkcji retencyjnej gleby. Rzeczywiście metody wymienione w tym dokumencie są odpowiednie do stosowania w podejściu TRIAD, tj. do ekologicznej oceny gleb potencjalnie zanieczyszczonych (patrz ISO 19204).
Niniejszy dokument nie obejmuje metod badań bioakumulacji.
W zakresie niniejszego dokumentu nie ma ekologicznej oceny gleb niezanieczyszczonych przeznaczonych do użytkowania naturalnego, rolniczego lub ogrodniczego. Takie gleby mogą jednak być w kręgu zainteresowania, jeśli można je wykorzystać jako gleby odniesienia podczas oceny gleb z miejsc zanieczyszczonych.
W zakresie niniejszego dokumentu nie ma interpretacji wyników uzyskanych z zastosowaniem metod w nim proponowanych.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 15799:2023-04 - wersja angielska
Tytuł Jakość gleby -- Zasady dotyczące ekotoksykologicznej charakterystyki gleb i materiałów glebowych
Data publikacji 06-04-2023
Liczba stron 64
Grupa cenowa V
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 190, Biologii Gleby
Wprowadza EN ISO 15799:2022 [IDT], ISO 15799:2019 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 15799:2007 - wersja polska
ICS 13.080.99