PN-EN ISO 23161:2011 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 23161:2019-03 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Jakość gleby -- Oznaczanie wybranych związków cynoorganicznych -- Metoda chromatografii gazowej

Zakres

W ISO 23161:2009 podano metodę chromatografii gazowej przeznaczoną do identyfikacji i oznaczania ilościowego w glebie związków cynoorganicznych (OTCs), które wyszczególniono w Tablicy 1. Niniejszą metodę można również stosować w przypadku próbek osadów, osadów ściekowych oraz odpadów stałych (materiałów glebopodobnych). Zakres oznaczania zależy od techniki, która będzie stosowana oraz wielkości próbki wziętej do analizy. Granica oznaczalności w analizie ilościowej jest to, dla poszczególnych związków, około 10 g/kg. Kationy cynoorganiczne oznaczać, zgodnie z ISO 23161:2009, można jedynie po derywatyzacji. Aniony połączone z kationami cynoorganicznymi zależą przede wszystkim od środowiska chemicznego i nie oznacza się ich z zastosowaniem niniejszej metody. Alkany cynoorganiczne zachowują się w zupełnie inny sposób niż związki, z których powstały. Związki cynoorganiczne czteroalkilowe, które są alkanami, takie jak tetrabutylocyna oznacza się bezpośrednio, bez derywatyzacji

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 23161:2011 - wersja angielska
Tytuł Jakość gleby -- Oznaczanie wybranych związków cynoorganicznych -- Metoda chromatografii gazowej
Data publikacji 27-12-2011
Data wycofania 26-03-2019
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 191, Chemii Gleby
Wprowadza EN ISO 23161:2011 [IDT], ISO 23161:2009 [IDT]
ICS 13.080.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 23161:2019-03 - wersja angielska