PN-EN ISO 23161:2019-03 - wersja angielska

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Jakość gleby -- Oznaczanie wybranych związków cynoorganicznych -- Metoda chromatografii gazowej

Zakres

W niniejszym dokumencie podano metodę chromatografii gazowej przeznaczoną do identyfikacji i oznaczania ilościowego w glebie związków cynoorganicznych (OTC), które wyszczególniono w Tablicy 1. Niniejszy dokument można również stosować w przypadku próbek osadów, osadów ściekowych oraz odpadów stałych (materiałów glebopodobnych). Zakres oznaczania zależy od techniki, która będzie stosowana oraz wielkości próbki wziętej do analizy. Granica oznaczalności w analizie ilościowej jest to, dla poszczególnych związków, około 10 µg/kg.
(...)
Kationy cynoorganiczne oznaczać, zgodnie z niniejszym dokumentem, można jedynie po derywatyzacji. Aniony połączone z kationami cynoorganicznymi zależą przede wszystkim od środowiska chemicznego i nie oznacza się ich z zastosowaniem niniejszej metody. Alkany cynoorganiczne zachowują się w zupełnie inny sposób niż związki, z których powstały. Związki cynoorganiczne czteroalkilowe, które są alkanami, takie jak tetrabutylocyna oznacza się bezpośrednio, bez derywatyzacji. Takie właściwości, jak skład granulometryczny, zawartość wody oraz zawartość substancji organicznej w ciałach stałych, które będą badane z zastosowaniem niniejszego dokumentu są bardzo różne. Wstępne przygotowanie próbek zostało odpowiednio opracowane z uwzględnieniem zarówno tych właściwości jak i badanego ciała stałego.

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 23161:2019-03 - wersja angielska
Tytuł Jakość gleby -- Oznaczanie wybranych związków cynoorganicznych -- Metoda chromatografii gazowej
Data publikacji 26-03-2019
Liczba stron 50
Grupa cenowa T
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 191, Chemii Gleby
Wprowadza EN ISO 23161:2018 [IDT], ISO 23161:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 23161:2011 - wersja angielska
ICS 13.080.10