PN-EN ISO 17616:2023-04 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Jakość gleby -- Zasady wyboru i oceny biotestów do ekotoksykologicznej charakterystyki gleb i materiałów glebowych

Zakres

Niniejszy dokument jest jednym z grupy norm (ISO 15799, ISO 19204), w których podano zasady przeprowadzania charakterystyki gleb i materiałów glebowych pod kątem ich funkcji retencyjnej i środowiska oraz ich użytkowania. Właściwym jest stosowanie go wraz z dwoma innymi normami z tej grupy. Podano w nim zasady wyboru i oceny badań stosowanych do ekotoksykologicznej charakterystyki gleb i materiałów glebowych. Zawarto w nim także zalecenia dotyczące strategii badań pod kątem ochrony wód gruntowych i powierzchniowych oraz podtrzymywania funkcji środowiska gleby. Zalecane badania reprezentują minimalny zestaw badań, który można uzupełnić o badania dodatkowe lub nawet zastępować innymi, zgodnie z planowanym użytkowaniem lub związanymi z ochroną celami, których osiągnięcie się przewiduje. Wartości końcowe poszczególnych badań podane w niniejszym dokumencie nie mają odniesienia do przepisów prawnych, lecz obrazują najniższy poziom badanego czynnika, w przypadku którego uznaje się, że może wystąpić jego szkodliwe oddziaływanie.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 17616:2023-04 - wersja angielska
Tytuł Jakość gleby -- Zasady wyboru i oceny biotestów do ekotoksykologicznej charakterystyki gleb i materiałów glebowych
Data publikacji 06-04-2023
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 190, Biologii Gleby
Wprowadza EN ISO 17616:2022 [IDT], ISO 17616:2019 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 17616:2010 - wersja polska
ICS 13.080.05