Wyniki wyszukiwania dla 'pH gleby'

Produkty 51 do 100 z 227

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Ustaw kierunek rosnący
 1. PN-ISO 17313:2010 - wersja polska

  PN-ISO 17313:2010 - wersja polska

  Jakość gleby -- Oznaczanie przewodnictwa hydraulicznego w nasyconych materiałach porowatych z zastosowaniem przyrządu o elastycznych ściankach do pomiaru przepuszczalności

  Wprowadza: ISO 17313:2004 [IDT]

 2. PN-ISO 17312:2010 - wersja polska

  PN-ISO 17312:2010 - wersja polska

  Jakość gleby -- Oznaczanie przewodnictwa hydraulicznego w nasyconych materiałach porowatych z zastosowaniem przyrządu o sztywnych ściankach do pomiaru przepuszczalności

  Wprowadza: ISO 17312:2005 [IDT]

 3. PN-ISO 17155:2007 - wersja polska

  PN-ISO 17155:2007 - wersja polska

  Jakość gleby -- Oznaczanie ilości i aktywności mikroflory glebowej z zastosowaniem krzywych oddychania

  Wprowadza: ISO 17155:2002 [IDT]

 4. PN-ISO 17126:2008 - wersja polska

  PN-ISO 17126:2008 - wersja polska

  Jakość gleby -- Oznaczanie wpływu zanieczyszczeń na florę glebową -- Test skriningowy wschodów siewek sałaty (Lactuca sativa L.)

  Wprowadza: ISO 17126:2005 [IDT]

 5. PN-ISO 16772:2009 - wersja polska

  PN-ISO 16772:2009 - wersja polska

  Jakość gleby -- Oznaczanie zawartości rtęci metodą spektrometrii atomowej techniką zimnych par lub metodą fluorescencyjnej spektrometrii atomowej techniką zimnych par w ekstraktach uzyskanych z gleby z zastosowaniem wody królewskiej

  Wprowadza: ISO 16772:2004 [IDT]

 6. PN-ISO 16703:2009 - wersja polska

  PN-ISO 16703:2009 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 16703:2011 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Oznaczanie zawartości węglowodorów w zakresie od C10 do C40 metodą chromatografii gazowej

  Wprowadza: ISO 16703:2004 [IDT]

 7. PN-ISO 16586:2008 - wersja polska

  PN-ISO 16586:2008 - wersja polska

  Jakość gleby -- Oznaczanie zawartości wody w glebie, wyrażonej ułamkiem objętościowym, na podstawie znajomości gęstości objętościowej gleby suchej -- Metoda wagowa

  Wprowadza: ISO 16586:2003 [IDT]

 8. PN-ISO 16387:2010 - wersja polska

  PN-ISO 16387:2010 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 16387:2014-04 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Wpływ zanieczyszczeń na Enchytraeidae (Enchytraeus sp.) -- Oznaczanie wpływu na rozmnażanie i przeżywalność

  Wprowadza: ISO 16387:2004 [IDT]

 9. PN-ISO 16072:2007 - wersja polska

  PN-ISO 16072:2007 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 16072:2011 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Laboratoryjne metody oznaczania oddychania mikroorganizmów glebowych

  Wprowadza: ISO 16072:2002 [IDT]

 10. PN-ISO 15952:2010 - wersja polska

  PN-ISO 15952:2010 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 15952:2011 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Wpływ zanieczyszczeń na młodociane ślimaki lądowe (Helicidae) -- Oznaczanie wpływu zanieczyszczeń gleby na wzrost

  Wprowadza: ISO 15952:2006 [IDT]

 11. PN-ISO 15800:2010 - wersja polska

  PN-ISO 15800:2010 - wersja polska

  Jakość gleby -- Charakteryzowanie gleby pod kątem narażenia człowieka

  Wprowadza: ISO 15800:2003 [IDT]

 12. PN-ISO 15799:2007 - wersja polska

  PN-ISO 15799:2007 - wersja polska

  Jakość gleby -- Zasady dotyczące ekotoksykologicznej charakterystyki gleb i materiałów glebowych

  Wprowadza: ISO 15799:2003 [IDT]

 13. PN-ISO 15709:2007 - wersja polska

  PN-ISO 15709:2007 - wersja polska

  Jakość gleby -- Woda glebowa - strefa nienasycona -- Definicje, symbole i teoria

  Wprowadza: ISO 15709:2002 [IDT]

 14. PN-ISO 15685:2007 - wersja polska

  PN-ISO 15685:2007 - wersja polska

  Jakość gleby -- Oznaczanie potencjalnej nitryfikacji i hamowania nitryfikacji -- Szybki test utleniania amoniaku

  Wprowadza: ISO 15685:2004 [IDT]

 15. PN-ISO 15473:2004 - wersja polska

  PN-ISO 15473:2004 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 15473:2020-10 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Zasady prowadzenia badań laboratoryjnych nad biodegradacją związków organicznych w glebie w warunkach beztlenowych

  Wprowadza: ISO 15473:2002 [IDT]

 16. PN-ISO 15178:2004 - wersja polska

  PN-ISO 15178:2004 - wersja polska

  Jakość gleby -- Oznaczanie siarki całkowitej po suchym spalaniu

  Wprowadza: ISO 15178:2000 [IDT]

 17. PN-ISO 15009:2007 - wersja polska

  PN-ISO 15009:2007 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 15009:2013-07 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Oznaczanie zawartości lotnych węglowodorów aromatycznych, naftalenu oraz lotnych węglowodorów halogenowanych metodą chromatografii gazowej -- Metoda usuwania i wychwytu z desorpcją termiczną

  Wprowadza: ISO 15009:2002 [IDT]

 18. PN-ISO 14870:2007 - wersja polska

  PN-ISO 14870:2007 - wersja polska

  Jakość gleby -- Ekstrakcja pierwiastków śladowych zbuforowanym roztworem DTPA

  Wprowadza: ISO 14870:2001 [IDT]

 19. PN-ISO 14869-2:2007 - wersja polska

  PN-ISO 14869-2:2007 - wersja polska

  Jakość gleby -- Roztwarzanie w celu oznaczania całkowitej zawartości pierwiastków -- Część 2: Roztwarzanie przez stapianie alkaliczne

  Wprowadza: ISO 14869-2:2002 [IDT]

 20. PN-ISO 14869-1:2007 - wersja polska

  PN-ISO 14869-1:2007 - wersja polska

  Jakość gleby -- Roztwarzanie w celu oznaczania całkowitej zawartości pierwiastków -- Część 1: Roztwarzanie w kwasie fluorowodorowym i chlorowym(VII)

  Wprowadza: ISO 14869-1:2001 [IDT]

 21. PN-ISO 14507:2007 - wersja polska

  PN-ISO 14507:2007 - wersja polska

  Jakość gleby -- Wstępne przygotowanie próbek do oznaczania zanieczyszczeń organicznych

  Wprowadza: ISO 14507:2003 [IDT]

 22. PN-ISO 14256-2:2010 - wersja polska

  PN-ISO 14256-2:2010 - wersja polska

  Jakość gleby -- Oznaczanie azotanów(V), azotanów(III) oraz jonów amonowych w glebach o wilgotności polowej z zastosowaniem ekstrakcji roztworem chlorku potasu -- Część 2: Metoda automatyczna z zastosowaniem analizy przepływowej z segmentowaniem strumienia

  Wprowadza: ISO 14256-2:2005 [IDT]

 23. PN-ISO 14255:2001 - wersja polska

  PN-ISO 14255:2001 - wersja polska

  Jakość gleby -- Oznaczanie azotu azotanowego, amonowego i całkowitego azotu rozpuszczalnego w powietrznie suchych glebach z zastosowaniem roztworu chlorku wapnia jako ekstrahenta

  Wprowadza: ISO 14255:1998 [IDT]

 24. PN-ISO 14254:2004 - wersja polska

  PN-ISO 14254:2004 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 14254:2011 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Oznaczanie kwasowości wymiennej w ekstraktach uzyskanych z zastosowaniem roztworu chlorku baru

  Wprowadza: ISO 14254:2001 [IDT]

 25. PN-ISO 14240-2:2001 - wersja polska

  PN-ISO 14240-2:2001 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 14240-2:2011 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Oznaczanie ilości biomasy mikroorganizmów w glebie -- Metoda fumigacji-ekstrakcji

  Wprowadza: ISO 14240-2:1997 [IDT]

 26. PN-ISO 14240-1:2001 - wersja polska

  PN-ISO 14240-1:2001 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 14240-1:2011 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Oznaczanie ilości biomasy mikroorganizmów w glebie -- Metoda indukcji oddychania przez dodanie substratu

  Wprowadza: ISO 14240-1:1997 [IDT]

 27. PN-ISO 14239:2000 - wersja polska

  PN-ISO 14239:2000 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 14239:2020-10 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Laboratoryjne metody inkubacji do pomiaru mineralizacji związków organicznych w glebie w warunkach tlenowych

  Wprowadza: ISO 14239:1997 [IDT]

 28. PN-ISO 14238:2000 - wersja polska

  PN-ISO 14238:2000 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 14238:2014-04 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Metody biologiczne -- Oznaczanie mineralizacji azotu i nitryfikacji w glebach oraz wpływu związków chemicznych na te procesy

  Wprowadza: ISO 14238:1997 [IDT]

 29. PN-ISO 14235:2003 - wersja polska

  PN-ISO 14235:2003 - wersja polska

  Jakość gleby -- Oznaczanie zawartości węgla organicznego przez utlenianie dwuchromianem(VI) w środowisku kwasu siarkowego(VI)

  Wprowadza: ISO 14235:1998 [IDT]

 30. PN-ISO 14154:2008 - wersja polska

  PN-ISO 14154:2008 - wersja polska

  Jakość gleby -- Oznaczanie zawartości niektórych wybranych chlorofenoli -- Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów

  Wprowadza: ISO 14154:2005 [IDT]

 31. PN-ISO 13878:2002 - wersja polska

  PN-ISO 13878:2002 - wersja polska

  Jakość gleby -- Oznaczanie zawartości azotu całkowitego po suchym spalaniu ("analiza elementarna")

  Wprowadza: ISO 13878:1998 [IDT]

 32. PN-ISO 13877:2004 - wersja polska

  PN-ISO 13877:2004 - wersja polska

  Jakość gleby -- Oznaczanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych -- Metoda z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej

  Wprowadza: ISO 13877:1998 [IDT]

 33. PN-ISO 13536:2002 - wersja polska

  PN-ISO 13536:2002 - wersja polska

  Jakość gleby -- Oznaczanie potencjalnej pojemności wymiennej kationowej i kationów wymiennych z zastosowaniem zbuforowanego roztworu chlorku baru o pH = 8,1

  Wprowadza: ISO 13536:1995 [IDT]

 34. PN-ISO 11508:2001 - wersja polska

  PN-ISO 11508:2001 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 11508:2014-06 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Oznaczanie gęstości fazy stałej

  Wprowadza: ISO 11508:1998 [IDT]

 35. PN-ISO 11466:2002 - wersja polska

  PN-ISO 11466:2002 - wersja polska

  Jakość gleby -- Ekstrakcja pierwiastków śladowych rozpuszczalnych w wodzie królewskiej

  Wprowadza: ISO 11466:1995 [IDT]

 36. PN-ISO 11465:1999 - wersja polska

  PN-ISO 11465:1999 - wersja polska

  Jakość gleby -- Oznaczanie zawartości suchej masy gleby i wody w glebie w przeliczeniu na suchą masę gleby -- Metoda wagowa

  Wprowadza: ISO 11465:1993 [IDT], ISO 11465:1993/AC1:1994 [IDT]

 37. PN-ISO 11464:1999 - wersja polska

  PN-ISO 11464:1999 - wersja polska

  Jakość gleby -- Wstępne przygotowanie próbek do badań fizyczno-chemicznych

  Wprowadza: ISO 11464:1994 [IDT]

 38. PN-ISO 11461:2004 - wersja polska

  PN-ISO 11461:2004 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 11461:2014-06 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Oznaczanie zawartości wody w glebie, wyrażonej ułamkiem objętościowym, z zastosowaniem pierścienia -- Metoda wagowa

  Wprowadza: ISO 11461:2001 [IDT]

 39. PN-ISO 11277:2005 - wersja polska

  PN-ISO 11277:2005 - wersja polska

  Jakość gleby -- Oznaczanie składu granulometrycznego w mineralnym materiale glebowym -- Metoda sitowa i sedymentacyjna

  Wprowadza: ISO 11277:1998 [IDT], ISO 11277:1998/Cor 1:2002 [IDT]

 40. PN-ISO 11276:2001 - wersja polska

  PN-ISO 11276:2001 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 11276:2014-06 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Oznaczanie ciśnienia wody w porach gleby -- Metoda tensjometryczna

  Wprowadza: ISO 11276:1995 [IDT]

 41. PN-ISO 11275:2009 - wersja polska

  PN-ISO 11275:2009 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 11275:2014-06 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Oznaczanie przewodnictwa hydraulicznego w strefie nienasyconej i charakterystyki retencji wodnej -- Metoda ewaporacji Winda

  Wprowadza: ISO 11275:2004 [IDT]

 42. PN-ISO 11274:2004 - wersja polska

  PN-ISO 11274:2004 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 11274:2014-06 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Oznaczanie charakterystyki retencji wodnej -- Metody laboratoryjne

  Wprowadza: ISO 11274:1998 [IDT]

 43. PN-ISO 11271:2007 - wersja polska

  PN-ISO 11271:2007 - wersja polska

  Jakość gleby -- Oznaczanie potencjału redoks -- Metoda polowa

  Wprowadza: ISO 11271:2002 [IDT]

 44. PN-ISO 11269-2:2001 - wersja polska

  PN-ISO 11269-2:2001 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 11269-2:2013-06 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Oznaczanie wpływu zanieczyszczeń na florę glebową -- Wpływ związków chemicznych na wschody i wzrost roślin wyższych

  Wprowadza: ISO 11269-2:1995 [IDT]

 45. PN-ISO 11269-1:1998 - wersja polska

  PN-ISO 11269-1:1998 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 11269-1:2013-06 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Oznaczanie wpływu zanieczyszczeń na florę glebową -- Metoda pomiaru hamowania wzrostu korzeni

  Wprowadza: ISO 11269-1:1993 [EQV]

 46. PN-ISO 11268-3:2003 - wersja polska

  PN-ISO 11268-3:2003 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 11268-3:2015-11 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Wpływ zanieczyszczeń na dżdżownice -- Część 3: Zasady oznaczania wpływu w warunkach polowych

  Wprowadza: ISO 11268-3:1999 [IDT]

 47. PN-ISO 11268-2:2001 - wersja polska

  PN-ISO 11268-2:2001 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 11268-2:2015-11 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Wpływ zanieczyszczeń na dżdżownice (Eisenia fetida) -- Oznaczanie wpływu na rozmnażanie

  Wprowadza: ISO 11268-2:1998 [EQV]

 48. PN-ISO 11268-1:1997 - wersja polska

  PN-ISO 11268-1:1997 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 11268-1:2015-11 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Wpływ zanieczyszczeń na dżdżownice (Eisenia fetida) -- Oznaczanie ostrej toksyczności z zastosowaniem sztucznego podłoża glebowego

  Wprowadza: ISO 11268-1:1993 [EQV]

 49. PN-ISO 11267:2002 - wersja polska

  PN-ISO 11267:2002 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 11267:2014-05 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Hamowanie rozmnażania skoczogonków (Folsomia candida) przez zanieczyszczenia gleby

  Wprowadza: ISO 11267:1999 [IDT]

 50. PN-ISO 11266:1997 - wersja polska

  PN-ISO 11266:1997 - wersja polska

  Jakość gleby -- Zasady prowadzenia badań laboratoryjnych nad biodegradacją związków organicznych w glebie w warunkach tlenowych

  Wprowadza: ISO 11266:1994 [EQV]

Produkty 51 do 100 z 227

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Ustaw kierunek rosnący