PN-EN ISO 11461:2014-06 - wersja angielska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Jakość gleby -- Oznaczanie zawartości wody w glebie, wyrażonej ułamkiem objętościowym, z zastosowaniem pierścienia -- Metoda wagowa

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej podano wagową metodę oznaczania zawartości wody w glebie, wyrażonej ułamkiem objętościowym.
Niniejszą metodę stosuje się do wszystkich gleb niepęczniejących i niekurczących się, w których do pobierania próbek można użyć pierścieni. Nie stosuje się tej metody do gleb, w których kamienie, twarde korzenie lub inne przedmioty mogą uniemożliwić pobieranie rdzeni glebowych. Niniejszą metodę stosuje się jako metodę odniesienia (np. przy kalibrowaniu pośredniej metody oznaczania zawartości wody).
UWAGA Oznaczanie zawartości wody w glebie, w przeliczeniu na masę gleby, opisano w ISO 11465.

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 11461:2014-06 - wersja angielska
Tytuł Jakość gleby -- Oznaczanie zawartości wody w glebie, wyrażonej ułamkiem objętościowym, z zastosowaniem pierścienia -- Metoda wagowa
Data publikacji 05-06-2014
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 192, Ogólnych i Fizyki Gleby
Wprowadza EN ISO 11461:2014 [IDT], ISO 11461:2001 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 11461:2004 - wersja polska
ICS 13.080.40