PN-EN ISO 14239:2020-10 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Jakość gleby -- Laboratoryjne metody inkubacji do pomiaru mineralizacji związków organicznych w glebie w warunkach tlenowych

Zakres

W niniejszym dokumencie podano sześć metod inkubacji odpowiednich do pomiaru szybkości i zakresu mineralizacji związków organicznych w glebie poprzez pomiar wydzielania się ditlenku węgla (CO2). Wszystkie metody inkubacji stosuje się do badania rozpuszczalnych lub nierozpuszczalnych związków organicznych, ale wybór metody zależy od ogólnego celu badań. Niniejszy dokument nie ma zastosowania w przypadku stosowania takich metod do badań nad bilansem materiałowym, które to badania są często specyficzne dla danej badanej substancji.

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 14239:2020-10 - wersja angielska
Tytuł Jakość gleby -- Laboratoryjne metody inkubacji do pomiaru mineralizacji związków organicznych w glebie w warunkach tlenowych
Data publikacji 07-10-2020
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 190, Biologii Gleby
Wprowadza EN ISO 14239:2020 [IDT], ISO 14239:2017 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 14239:2000 - wersja polska
ICS 13.080.30