PN-ISO 16586:2008 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Jakość gleby -- Oznaczanie zawartości wody w glebie, wyrażonej ułamkiem objętościowym, na podstawie znajomości gęstości objętościowej gleby suchej -- Metoda wagowa

Zakres

Podano wagową metodę oznaczania zawartości wody w glebie, wyrażonej ułamkiem objętościowym, na podstawie stosunku oznaczonej zawartości wody wyrażonej ułamkiem masowym do znanej gęstości objętościowej gleby suchej. Niniejszą metodę stosuje się w przypadku wszystkich gleb niepęczniejących i niekurczących się oraz jako metodę odniesienia (np. przy kalibrowaniu pośrednich metod oznaczania zawartości wody). Próbki gleby suszy się do stałej masy w temperaturze 105 °C. Różnicę między masą próbki gleby przed procesem suszenia i po procesie przyjmuje się jako miarę zawartości wody. Zawartość wody (wyrażoną ułamkiem masowym) przelicza się na zawartość wody (wyrażoną ułamkiem objętościowym), stosując znaną wartość gęstości objętościowej gleby suchej

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 16586:2008 - wersja polska
Tytuł Jakość gleby -- Oznaczanie zawartości wody w glebie, wyrażonej ułamkiem objętościowym, na podstawie znajomości gęstości objętościowej gleby suchej -- Metoda wagowa
Data publikacji 19-08-2008
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 192, Ogólnych i Fizyki Gleby
Wprowadza ISO 16586:2003 [IDT], ISO 16586:2003/Cor 1:2009 [IDT]
ICS 13.080.40