Wyniki wyszukiwania dla 'potas w glebie'

44 produkt(ów)

na stronę

Ustaw kierunek rosnący
 1. PN-ISO 23753-2:2008 - wersja polska

  PN-ISO 23753-2:2008 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 23753-2:2011 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Oznaczanie aktywności dehydrogenazy w glebie -- Część 2: Metoda z zastosowaniem chlorku 2-(4-jodofenylo)-3-(4-nitrofenylo)-5-fenylotetrazolu (INT)

  Wprowadza: ISO 23753-2:2005 [IDT]

 2. PN-ISO 23753-1:2008 - wersja polska

  PN-ISO 23753-1:2008 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 23753-1:2011 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Oznaczanie aktywności dehydrogenazy w glebie -- Część 1: Metoda z zastosowaniem chlorku 2,3,5-trójfenylotetrazolu (TTC)

  Wprowadza: ISO 23753-1:2005 [IDT]

 3. PN-ISO 16586:2008 - wersja polska

  PN-ISO 16586:2008 - wersja polska

  Jakość gleby -- Oznaczanie zawartości wody w glebie, wyrażonej ułamkiem objętościowym, na podstawie znajomości gęstości objętościowej gleby suchej -- Metoda wagowa

  Wprowadza: ISO 16586:2003 [IDT], ISO 16586:2003/Cor 1:2009 [IDT]

 4. PN-ISO 15473:2004 - wersja polska

  PN-ISO 15473:2004 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 15473:2020-10 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Zasady prowadzenia badań laboratoryjnych nad biodegradacją związków organicznych w glebie w warunkach beztlenowych

  Wprowadza: ISO 15473:2002 [IDT]

 5. PN-ISO 14240-2:2001 - wersja polska

  PN-ISO 14240-2:2001 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 14240-2:2011 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Oznaczanie ilości biomasy mikroorganizmów w glebie -- Metoda fumigacji-ekstrakcji

  Wprowadza: ISO 14240-2:1997 [IDT]

 6. PN-ISO 14240-1:2001 - wersja polska

  PN-ISO 14240-1:2001 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 14240-1:2011 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Oznaczanie ilości biomasy mikroorganizmów w glebie -- Metoda indukcji oddychania przez dodanie substratu

  Wprowadza: ISO 14240-1:1997 [IDT]

 7. PN-ISO 14239:2000 - wersja polska

  PN-ISO 14239:2000 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 14239:2020-10 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Laboratoryjne metody inkubacji do pomiaru mineralizacji związków organicznych w glebie w warunkach tlenowych

  Wprowadza: ISO 14239:1997 [IDT]

 8. PN-ISO 11465:1999 - wersja polska

  PN-ISO 11465:1999 - wersja polska

  Jakość gleby -- Oznaczanie zawartości suchej masy gleby i wody w glebie w przeliczeniu na suchą masę gleby -- Metoda wagowa

  Wprowadza: ISO 11465:1993 [IDT], ISO 11465:1993/Cor 1:1994 [IDT]

 9. PN-ISO 11461:2004 - wersja polska

  PN-ISO 11461:2004 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 11461:2014-06 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Oznaczanie zawartości wody w glebie, wyrażonej ułamkiem objętościowym, z zastosowaniem pierścienia -- Metoda wagowa

  Wprowadza: ISO 11461:2001 [IDT]

 10. PN-ISO 11266:1997 - wersja polska

  PN-ISO 11266:1997 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 11266:2020-11 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Zasady prowadzenia badań laboratoryjnych nad biodegradacją związków organicznych w glebie w warunkach tlenowych

  Wprowadza: ISO 11266:1994 [EQV]

 11. PN-H-04625:1976 - wersja polska

  PN-H-04625:1976 - wersja polska
  Norma wycofana

  Korozja metali -- Badanie polowe w glebie bez wpływu prądów błądzących

 12. PN-EN ISO 23753-2:2019-04 - wersja angielska

  PN-EN ISO 23753-2:2019-04 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Oznaczanie aktywności dehydrogenaz w glebie -- Część 2: Metoda z zastosowaniem chlorku 2-(4-jodofenylo)-3-(4-nitrofenylo)-5-fenylotetrazolu (INT)

  Wprowadza: EN ISO 23753-2:2019 [IDT], ISO 23753-2:2019 [IDT]

 13. PN-EN ISO 23753-2:2019-04/A1:2021-05 - wersja angielska

  PN-EN ISO 23753-2:2019-04/A1:2021-05 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Oznaczanie aktywności dehydrogenaz w glebie -- Część 2: Metoda z zastosowaniem chlorku 2-(4-jodofenylo)-3-(4-nitrofenylo)-5-fenylotetrazolu (INT)

  Wprowadza: EN ISO 23753-2:2019/A1:2020 [IDT], ISO 23753-2:2019/Amd 1:2020 [IDT]

 14. PN-EN ISO 23753-2:2011 - wersja angielska

  PN-EN ISO 23753-2:2011 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 23753-2:2019-04 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Oznaczanie aktywności dehydrogenazy w glebie -- Część 2: Metoda z zastosowaniem chlorku 2-(4-jodofenylo)-3-(4-nitrofenylo)-5-fenylotetrazolu (INT)

  Wprowadza: EN ISO 23753-2:2011 [IDT], ISO 23753-2:2005 [IDT]

 15. PN-EN ISO 23753-1:2019-04 - wersja angielska

  PN-EN ISO 23753-1:2019-04 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Oznaczanie aktywności dehydrogenaz w glebie -- Część 1: Metoda z zastosowaniem chlorku 2,3,5-trifenylotetrazolu (TTC)

  Wprowadza: EN ISO 23753-1:2019 [IDT], ISO 23753-1:2019 [IDT]

 16. PN-EN ISO 23753-1:2019-04/A1:2021-05 - wersja angielska

  PN-EN ISO 23753-1:2019-04/A1:2021-05 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Oznaczanie aktywności dehydrogenaz w glebie -- Część 1: Metoda z zastosowaniem chlorku 2,3,5-trifenylotetrazolu (TTC)

  Wprowadza: EN ISO 23753-1:2019/A1:2020 [IDT], ISO 23753-1:2019/Amd 1:2020 [IDT]

 17. PN-EN ISO 23753-1:2011 - wersja angielska

  PN-EN ISO 23753-1:2011 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 23753-1:2019-04 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Oznaczanie aktywności dehydrogenazy w glebie -- Część 1: Metoda z zastosowaniem chlorku 2,3,5-trójfenylotetrazolu (TTC)

  Wprowadza: EN ISO 23753-1:2011 [IDT], ISO 23753-1:2005 [IDT]

 18. PN-EN ISO 23266:2021-09 - wersja angielska

  PN-EN ISO 23266:2021-09 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Badanie hamowania rozmnażania mechowców (Oppia nitens) wystawionych na działanie zanieczyszczeń/skażeń w glebie

  Wprowadza: EN ISO 23266:2021 [IDT], ISO 23226:2020 [IDT]

 19. PN-EN ISO 18311:2018-06 - wersja angielska

  PN-EN ISO 18311:2018-06 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Metody badania wpływu zanieczyszczeń gleby na aktywność pokarmową organizmów bytujących w glebie -- Metoda bait‒lamina

  Wprowadza: EN ISO 18311:2018 [IDT], ISO 18311:2016 [IDT]

 20. PN-EN ISO 17556:2019-07 - wersja angielska

  PN-EN ISO 17556:2019-07 - wersja angielska

  Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie całkowitej biodegradacji tlenowej materiałów polimerowych w glebie za pomocą pomiaru zapotrzebowania tlenu w respirometrze lub ilości wydzielonego ditlenku węgla

  Wprowadza: EN ISO 17556:2019 [IDT], ISO 17556:2019 [IDT]

 21. PN-EN ISO 17556:2012 - wersja angielska

  PN-EN ISO 17556:2012 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 17556:2019-07 - wersja angielska

  Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie całkowitej biodegradacji tlenowej materiałów polimerowych w glebie za pomocą pomiaru zapotrzebowania tlenu w respirometrze lub ilości wydzielonego ditlenku węgla

  Wprowadza: EN ISO 17556:2012 [IDT], ISO 17556:2012 [IDT]

 22. PN-EN ISO 17556:2007 - wersja polska

  PN-EN ISO 17556:2007 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 17556:2012 - wersja angielska

  Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie całkowitej biodegradacji tlenowej w glebie metodą pomiaru zapotrzebowania tlenu w respirometrze lub ilości wydzielonego ditlenku węgla

  Wprowadza: EN ISO 17556:2004 [IDT], ISO 17556:2003 [IDT]

 23. PN-EN ISO 17556:2005 - wersja angielska

  PN-EN ISO 17556:2005 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 17556:2007 - wersja polska

  Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie całkowitej biodegradacji tlenowej w glebie za pomocą pomiaru zapotrzebowania tlenu w zamkniętym respirometrze lub ilości wydzielonego ditlenku węgla

  Wprowadza: EN ISO 17556:2004 [IDT], ISO 17556:2003 [IDT]

 24. PN-EN ISO 17402:2011 - wersja angielska

  PN-EN ISO 17402:2011 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Wymagania oraz zasady wyboru i stosowania metod oceny biodostępności zanieczyszczeń w glebie i materiałach glebowych

  Wprowadza: EN ISO 17402:2011 [IDT], ISO 17402:2008 [IDT]

 25. PN-EN ISO 15473:2020-10 - wersja angielska

  PN-EN ISO 15473:2020-10 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Zasady prowadzenia badań laboratoryjnych nad biodegradacją związków organicznych w glebie w warunkach beztlenowych

  Wprowadza: EN ISO 15473:2020 [IDT], ISO 15473:2002 [IDT]

 26. PN-EN ISO 14240-2:2011 - wersja angielska

  PN-EN ISO 14240-2:2011 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Oznaczanie ilości biomasy mikroorganizmów w glebie -- Część 2: Metoda fumigacji - ekstrakcji

  Wprowadza: EN ISO 14240-2:2011 [IDT], ISO 14240-2:1997 [IDT]

 27. PN-EN ISO 14240-1:2011 - wersja angielska

  PN-EN ISO 14240-1:2011 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Oznaczanie ilości biomasy mikroorganizmów w glebie -- Część 1: Metoda indukcji oddychania przez dodanie substratu

  Wprowadza: EN ISO 14240-1:2011 [IDT], ISO 14240-1:1997 [IDT]

 28. PN-EN ISO 14239:2020-10 - wersja angielska

  PN-EN ISO 14239:2020-10 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Laboratoryjne metody inkubacji do pomiaru mineralizacji związków organicznych w glebie w warunkach tlenowych

  Wprowadza: EN ISO 14239:2020 [IDT], ISO 14239:2017 [IDT]

 29. PN-EN ISO 13196:2015-11 - wersja angielska

  PN-EN ISO 13196:2015-11 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Wykrywanie wybranych pierwiastków w glebie za pomocą rentgenowskiej spektrometrii fluorescencyjnej z dyspersją energii z zastosowaniem aparatów ręcznych lub przenośnych

  Wprowadza: EN ISO 13196:2015 [IDT], ISO 13196:2013 [IDT]

 30. PN-EN ISO 12782-5:2012 - wersja angielska

  PN-EN ISO 12782-5:2012 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Parametry do geochemicznego modelowania wymywania oraz identyfikacji składników wymywanych w glebie i materiałach -- Część 5: Ekstrakcja substancji humusowych z próbek wodnych

  Wprowadza: EN ISO 12782-5:2012 [IDT], ISO 12782-5:2012 [IDT]

 31. PN-EN ISO 12782-4:2012 - wersja angielska

  PN-EN ISO 12782-4:2012 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Parametry do geochemicznego modelowania wymywania oraz identyfikacji składników wymywanych w glebie i materiałach -- Część 4: Ekstrakcja substancji humusowych z próbek stałych

  Wprowadza: EN ISO 12782-4:2012 [IDT], ISO 12782-4:2012 [IDT]

 32. PN-EN ISO 12782-3:2012 - wersja angielska

  PN-EN ISO 12782-3:2012 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Parametry do geochemicznego modelowania wymywania oraz identyfikacji składników wymywanych w glebie i materiałach -- Część 3: Ekstrakcja tlenków i wodorotlenków glinu z zastosowaniem szczawianu amonu/kwasu szczawiowego

  Wprowadza: EN ISO 12782-3:2012 [IDT], ISO 12782-3:2012 [IDT]

 33. PN-EN ISO 12782-2:2012 - wersja angielska

  PN-EN ISO 12782-2:2012 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Parametry do geochemicznego modelowania wymywania oraz identyfikacji składników wymywanych w glebie i materiałach -- Część 2: Ekstrakcja krystalicznych tlenków i wodorotlenków żelaza z zastosowaniem ditioninu

  Wprowadza: EN ISO 12782-2:2012 [IDT], ISO 12782-2:2012 [IDT]

 34. PN-EN ISO 12782-1:2012 - wersja angielska

  PN-EN ISO 12782-1:2012 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Parametry do geochemicznego modelowania wymywania oraz identyfikacji składników wymywanych w glebie i materiałach -- Część 1: Ekstrakcja bezpostaciowych tlenków i wodorotlenków żelaza z zastosowaniem kwasu askorbinowego

  Wprowadza: EN ISO 12782-1:2012 [IDT], ISO 12782-1:2012 [IDT]

 35. PN-EN ISO 11721-2:2005 - wersja polska

  PN-EN ISO 11721-2:2005 - wersja polska

  Tekstylia -- Wyznaczanie odporności materiałów włókienniczych zawierających celulozę na działanie mikroorganizmów -- Metoda zakopywania w glebie -- Część 2: Identyfikacja wykończenia przeciwgnilnego ze względu na jego skuteczność w czasie

  Wprowadza: EN ISO 11721-2:2003 [IDT], ISO 11721-2:2003 [IDT]

 36. PN-EN ISO 11721-2:2004 - wersja angielska

  PN-EN ISO 11721-2:2004 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 11721-2:2005 - wersja polska

  Tekstylia -- Wyznaczanie odporności materiałów włókienniczych zawierających celulozę na działanie mikroorganizmów -- Metoda zakopywania w glebie -- Część 2: Identyfikacja długo okresowej odporności wykończenia opóźniającego gnicie

  Wprowadza: EN ISO 11721-2:2003 [IDT], ISO 11721-2:2003 [IDT]

 37. PN-EN ISO 11721-1:2002 - wersja polska

  PN-EN ISO 11721-1:2002 - wersja polska

  Tekstylia -- Wyznaczanie odporności materiałów włókienniczych zawierających celulozę na działanie mikroorganizmów -- Metoda zakopywania w glebie -- Część 1: Ocena wykończenia opóźniającego gnicie

  Wprowadza: EN ISO 11721-1:2001 [IDT], ISO 11721-1:2001 [IDT]

 38. PN-EN ISO 11721-1:2002 - wersja angielska

  PN-EN ISO 11721-1:2002 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 11721-1:2002 - wersja polska

  Tekstylia -- Wyznaczanie odporności wyrobów włókienniczych zawierających celulozę na mikroorganizmy -- Badania w glebie -- Część 1: Ocena wykończeń opóźniających proces gnicia

  Wprowadza: EN ISO 11721-1:2001 [IDT], ISO 11721-1:2001 [IDT]

 39. PN-EN ISO 11461:2014-06 - wersja angielska

  PN-EN ISO 11461:2014-06 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Oznaczanie zawartości wody w glebie, wyrażonej ułamkiem objętościowym, z zastosowaniem pierścienia -- Metoda wagowa

  Wprowadza: EN ISO 11461:2014 [IDT], ISO 11461:2001 [IDT]

 40. PN-EN ISO 11266:2020-11 - wersja angielska

  PN-EN ISO 11266:2020-11 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Zasady prowadzenia badań laboratoryjnych nad biodegradacją związków organicznych w glebie w warunkach tlenowych

  Wprowadza: EN ISO 11266:2020 [IDT], ISO 11266:1994 [IDT]

 41. PN-EN 15308:2008 - wersja angielska

  PN-EN 15308:2008 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 15308:2017-02 - wersja angielska

  Charakteryzowanie odpadów -- Oznaczanie wybranych polichlorowanych bifenyli (PCB) w odpadach stałych, glebie i osadach ściekowych z użyciem kapilarnej chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów lub spektrometrii mas

  Wprowadza: EN 15308:2008 [IDT]

 42. PN-C-23002:1949 - wersja polska

  PN-C-23002:1949 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-C-84039:1951 - wersja polska

  Potas żrący

 43. PN-C-23001:1949 - wersja polska

  PN-C-23001:1949 - wersja polska
  Norma wycofana

  Potas

 44. PN-C-04660:1972 - wersja polska

  PN-C-04660:1972 - wersja polska
  Norma wycofana

  Środki ochrony roślin -- Metoda oznaczania pozostałości herbicydów pochodnych kwasu fenoksyoctowego w glebie

44 produkt(ów)

na stronę

Ustaw kierunek rosnący