PN-EN ISO 17556:2005 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 17556:2007 - wersja polska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie całkowitej biodegradacji tlenowej w glebie za pomocą pomiaru zapotrzebowania tlenu w zamkniętym respirometrze lub ilości wydzielonego ditlenku węgla

Zakres

Podano metodę oznaczania całkowitej biodegradacji tlenowej materiałów polimerowych w glebie za pomocą pomiaru zapotrzebowania tlenu w zamkniętym respirometrze lub ilości wydzielonego ditlenku węgla. Opisano metodę przeznaczoną do określania optymalnego stopnia biodegradacji w zależności od wilgotności użytej do badań gleby, która ma zastosowanie do polimerów naturalnych i/lub syntetycznych, kopolimerów lub ich mieszanin, materiałów polimerowych zawierających dodatki takie jak plastyfikatory lub barwniki, polimerów rozpuszczalnych w wodzie oraz materiałów, które w warunkach badania nie hamują aktywności znajdujących się w glebie mikroorganizmów

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 17556:2005 - wersja angielska
Tytuł Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie całkowitej biodegradacji tlenowej w glebie za pomocą pomiaru zapotrzebowania tlenu w zamkniętym respirometrze lub ilości wydzielonego ditlenku węgla
Data publikacji 15-03-2005
Data wycofania 11-10-2007
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 141, Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN ISO 17556:2004 [IDT], ISO 17556:2003 [IDT]
ICS 83.080.01
Zastąpiona przez PN-EN ISO 17556:2007 - wersja polska