PN-EN ISO 17556:2007 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 17556:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie całkowitej biodegradacji tlenowej w glebie metodą pomiaru zapotrzebowania tlenu w respirometrze lub ilości wydzielonego ditlenku węgla

Zakres

Podano metodę oznaczania całkowitej biodegradacji tlenowej materiałów polimerowych w glebie za pomocą pomiaru zapotrzebowania tlenu w zamkniętym respirometrze lub ilości wydzielonego ditlenku węgla. Opisano metodę przeznaczoną do określania optymalnego stopnia biodegradacji w zależności od wilgotności użytej do badań gleby, która ma zastosowanie do polimerów naturalnych i/lub syntetycznych, kopolimerów lub ich mieszanin, materiałów polimerowych zawierających dodatki takie jak plastyfikatory lub barwniki, polimerów rozpuszczalnych w wodzie oraz materiałów, które w warunkach badania nie hamują aktywności znajdujących się w glebie mikroorganizmów

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 17556:2007 - wersja polska
Tytuł Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie całkowitej biodegradacji tlenowej w glebie metodą pomiaru zapotrzebowania tlenu w respirometrze lub ilości wydzielonego ditlenku węgla
Data publikacji 11-10-2007
Data wycofania 18-10-2012
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 141, Tworzyw Sztucznych
Wprowadza ISO 17556:2003 [IDT], EN ISO 17556:2004 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 17556:2005 - wersja angielska
ICS 83.080.01
Zastąpiona przez PN-EN ISO 17556:2012 - wersja angielska