PN-EN ISO 17556:2012 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 17556:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie całkowitej biodegradacji tlenowej materiałów polimerowych w glebie za pomocą pomiaru zapotrzebowania tlenu w respirometrze lub ilości wydzielonego ditlenku węgla

Zakres

Niniejsza Norma Międzynarodowa podaje metodę oznaczania całkowitej biodegradacji tlenowej materiałów polimerowych w glebie za pomocą pomiaru zapotrzebowania tlenu w zamkniętym respirometrze lub ilości wydzielonego ditlenku węgla. Metodę stosuje się do określania optymalnego stopnia biodegradacji przez regulowanie wilgotności gleby używanej do badań. Jeżeli jako inokulum stosuje się glebę nieprzystosowaną wstępnie, wtedy badanie symuluje procesy biodegradacji zachodzące w środowisku naturalnym; jeżeli stosuje się glebę przygotowaną wstępnie, metodę można stosować do badania potencjalnej zdolności do biodegradacji materiału badanego. Metodę stosuje się do następujących materiałów: - polimerów naturalnych i/lub syntetycznych, kopolimerów lub ich mieszanin; - materiałów polimerowych zawierających dodatki takie jak plastyfikatory lub barwniki; - polimerów rozpuszczalnych w wodzie; - materiałów, które w warunkach badania nie wpływają inhibitująco na mikroorganizmy znajdujące się w glebie. Inhibicyjne działanie można mierzyć, stosując kontrolę inhibicji lub inną odpowiednią metodę. Jeżeli materiał badany działa inhibitująco na mikroorganizmy zawarte w glebie, można zastosować mniejsze stężenie materiału badanego, inny rodzaj gleby lub glebę przygotowaną wstępnie

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 17556:2012 - wersja angielska
Tytuł Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie całkowitej biodegradacji tlenowej materiałów polimerowych w glebie za pomocą pomiaru zapotrzebowania tlenu w respirometrze lub ilości wydzielonego ditlenku węgla
Data publikacji 18-10-2012
Data wycofania 03-07-2019
Liczba stron 29
Grupa cenowa N
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 141, Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN ISO 17556:2012 [IDT], ISO 17556:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 17556:2007 - wersja polska
ICS 83.080.01
Zastąpiona przez PN-EN ISO 17556:2019-07 - wersja angielska