PN-EN ISO 17658:2015-06 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Spajanie -- Niezgodności w procesach cięcia płomieniowego tlenowo-gazowego, cięcia wiązką laserową i cięcia plazmowego -- Terminologia

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej zdefiniowano zebrane i pogrupowane niezgodności występujące w procesach cięcia płomieniowego tlenowo-gazowego, cięcia wiązką laserową i cięcia plazmowego metali. Niezgodności są nieregularnościami lub odchyleniami od określonego kształtu i usytuowania cięcia. Niniejsza Norma Międzynarodowa obejmuje tylko niezgodności pochodzące bezpośrednio z cięcia płomieniowego tlenowo-gazowego, cięcia wiązką laserową i cięcia łukiem plazmowym; wszelkie negatywne skutki wynikające z dodatkowych obciążeń zewnętrznych lub naprężeń nie są brane pod uwagę. Rodzaj, kształt i położenie tych niezgodności są zgrupowane razem, ale warunki i przyczyny pochodzenia nie są podane.
Informacje dotyczące oceny i konsekwencji wyżej wymienionych niezgodności nie są podane, ponieważ to zależy od konkretnych wymagań pracy. Terminy zostały wybrane w celu scharakteryzowania głównych wymienionych niezgodności, jednak dwa lub więcej z nich mogą się pojawić jednocześnie. System grupowania nie jest stosowany jako ocena jakości.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Niniejszy dokument zawiera dwie wersje językowe: angielska i francuską
Numer PN-EN ISO 17658:2015-06 - wersja angielska
Tytuł Spajanie -- Niezgodności w procesach cięcia płomieniowego tlenowo-gazowego, cięcia wiązką laserową i cięcia plazmowego -- Terminologia
Data publikacji 22-06-2015
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 17658:2015 [IDT], ISO 17658:2002 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12584:2004 - wersja polska
ICS 01.040.25, 25.160.10