PN-EN 60695-8-2:2017-05 - wersja angielska

Bez VAT: 98,50  PLN Z VAT: 121,16  PLN
Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 8-2: Wydzielanie ciepła -- Podsumowanie metod badań i ich znaczenie

Zakres

W niniejszej części EN 60695-8 podano zestawienie opublikowanych metod badań dotyczących wyznaczania ciepła wydzielającego się podczas badania palności wyrobów elektrotechnicznych lub materiałów, z których zostały wytworzone. Przedstawiono bieżący stan wiedzy dotyczący metod badań oraz konkretne spostrzeżenia dotyczące ich znaczenia i stosowania, o ile są one dostępne.
Podaną listę prób nie należy traktować jako zamkniętą. Metody prób, które nie zostały opracowane przez IEC uważa się za niewłączone przez IEC dopóki to nie zostanie wyraźnie określone.
Dane dotyczące wydzielającego się ciepła można zastosować do oceny zagrożenia ogniowego oraz w technice bezpieczeństwa pożarowego, jak to omówiono w IEC 60695-1-10, IEC 60695-1-11 i IEC 60695-1-12.
Niniejsza podstawowa publikacja bezpieczeństwa jest przeznaczona głównie do stosowania przez komitety techniczne przy opracowywaniu norm zgodnie z zasadami ustanowionymi w Przewodniku IEC 104 i w Przewodniku ISO/IEC 51. Niniejsza norma nie jest przeznaczona do stosowania przez producentów lub jednostki certyfikujące.
Komitety techniczne są odpowiedzialne między innymi za stosowanie, tam gdzie jest to uzasadnione, podstawowych publikacji bezpieczeństwa przy opracowywaniu swoich publikacji. Wymagania, metody badań lub warunki badań podane w niniejszej podstawowej publikacji bezpieczeństwa nie będą miały zastosowania, dopóki nie zostaną wyraźnie powołane lub włączone do odpowiednich publikacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 98,50  PLN Z VAT: 121,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60695-8-2:2017-05 - wersja angielska
Tytuł Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 8-2: Wydzielanie ciepła -- Podsumowanie metod badań i ich znaczenie
Data publikacji 09-05-2017
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 65, Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
Wprowadza EN 60695-8-2:2017 [IDT], IEC 60695-8-2:2016 [IDT]
ICS 29.020, 13.220.40