PN-EN ISO 12782-2:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Jakość gleby -- Parametry do geochemicznego modelowania wymywania oraz identyfikacji składników wymywanych w glebie i materiałach -- Część 2: Ekstrakcja krystalicznych tlenków i wodorotlenków żelaza z zastosowaniem ditioninu

Zakres

Niniejszą metodę stosuje się do oznaczania zawartości "reaktywnego" żelaza w formie jego krystalicznych tlenków i wodorotlenków w glebie, materiałach glebowych i odpadach stałych z zastosowaniem ekstrakcji za pomocą ditioninu. Tę zawartość "reaktywnego" żelaza można wykorzystać w geochemicznym modelowaniu jako dane wyjściowe obrazujące zawartość krystalicznych tlenków i wodorotlenków żelaza

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 12782-2:2012 - wersja angielska
Tytuł Jakość gleby -- Parametry do geochemicznego modelowania wymywania oraz identyfikacji składników wymywanych w glebie i materiałach -- Część 2: Ekstrakcja krystalicznych tlenków i wodorotlenków żelaza z zastosowaniem ditioninu
Data publikacji 30-08-2012
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 191, Chemii Gleby
Wprowadza EN ISO 12782-2:2012 [IDT], ISO 12782-2:2012 [IDT]
ICS 13.080.05