Wyniki wyszukiwania dla '60811'

Produkty 1 do 50 z 84

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. 2

Ustaw kierunek rosnący
 1. PN-IEC 60811-4-2:1999 - wersja polska

  PN-IEC 60811-4-2:1999 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60811-4-2:2001 - wersja polska

  Wspólne metody badania materiałów stosowanych na izolację i powłoki przewodów i kabli elektrycznych -- Metody badania polietylenu i polipropylenu -- Sprawdzenie wydłużenia przy zerwaniu po wstępnym kondycjonowaniu -- Próba nawijania po wstępnym kondycjonowaniu -- Próba nawijania po wstępnym starzeniu w powietrzu -- Pomiar przyrostu masy -- Długotrwała próba stabilności (załącznik A) -- Metoda badania degradacji izolacji wskutek utleniania przy katalitycznym działaniu miedzi (załącznik B)

  Wprowadza: HD 505.4.2 S1:1992 [IDT]

 2. PN-EN 60811-607:2012 - wersja angielska

  PN-EN 60811-607:2012 - wersja angielska

  Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 607: Badania fizyczne -- Określanie dyspersji sadzy w polietylenie i polipropylenie

  Wprowadza: EN 60811-607:2012 [IDT], IEC 60811-607:2012 [IDT]

 3. PN-EN 60811-606:2012 - wersja angielska

  PN-EN 60811-606:2012 - wersja angielska

  Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 606: Badania fizyczne -- Metody oznaczania gęstości

  Wprowadza: EN 60811-606:2012 [IDT], IEC 60811-606:2012 [IDT]

 4. PN-EN 60811-605:2012 - wersja angielska

  PN-EN 60811-605:2012 - wersja angielska

  Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 605: Badania fizyczne -- Pomiar sadzy i/lub wypełniaczy mineralnych w polietylenie

  Wprowadza: EN 60811-605:2012 [IDT], IEC 60811-605:2012 [IDT]

 5. PN-EN 60811-604:2012 - wersja angielska

  PN-EN 60811-604:2012 - wersja angielska

  Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 604: Badania fizyczne -- Wykrywanie obecności składników korozyjnych w masach wypełniających

  Wprowadza: EN 60811-604:2012 [IDT], IEC 60811-604:2012 [IDT]

 6. PN-EN 60811-603:2012 - wersja angielska

  PN-EN 60811-603:2012 - wersja angielska

  Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 603: Badania fizyczne -- Oznaczanie całkowitej liczby kwasowej mas wypełniających

  Wprowadza: EN 60811-603:2012 [IDT], IEC 60811-603:2012 [IDT]

 7. PN-EN 60811-602:2012 - wersja angielska

  PN-EN 60811-602:2012 - wersja angielska

  Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 602: Badania fizyczne -- Sprawdzenie ilości oleju wydzielającego się z mas wypełniających

  Wprowadza: EN 60811-602:2012 [IDT], IEC 60811-602:2012 [IDT]

 8. PN-EN 60811-601:2012 - wersja angielska

  PN-EN 60811-601:2012 - wersja angielska

  Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 601: Badania fizyczne -- Wyznaczanie temperatury kroplenia mas wypełniających

  Wprowadza: EN 60811-601:2012 [IDT], IEC 60811-601:2012 [IDT]

 9. PN-EN 60811-513:2012 - wersja angielska

  PN-EN 60811-513:2012 - wersja angielska

  Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 513: Badania mechaniczne -- Metody badań polietylenu i polipropylenu -- Próba nawijania po kondycjonowaniu

  Wprowadza: EN 60811-513:2012 [IDT], IEC 60811-513:2012 [IDT]

 10. PN-EN 60811-512:2012 - wersja angielska

  PN-EN 60811-512:2012 - wersja angielska

  Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 512: Badania mechaniczne -- Metody badań polietylenu i polipropylenu -- Sprawdzenie wytrzymałości i wydłużenia przy zerwaniu po kondycjonowaniu w podwyższonej temperaturze

  Wprowadza: EN 60811-512:2012 [IDT], IEC 60811-512:2012 [IDT]

 11. PN-EN 60811-511:2012 - wersja angielska

  PN-EN 60811-511:2012 - wersja angielska

  Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 511: Badania mechaniczne -- Pomiar wskaźnika płynięcia polietylenu

  Wprowadza: EN 60811-511:2012 [IDT], IEC 60811-511:2012 [IDT]

 12. PN-EN 60811-511:2012/A1:2018-02 - wersja angielska

  PN-EN 60811-511:2012/A1:2018-02 - wersja angielska

  Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 511: Badania mechaniczne -- Pomiar wskaźnika płynięcia polietylenu

  Wprowadza: EN 60811-511:2012/A1:2017 [IDT], IEC 60811-511:2012/AMD1:2017 [IDT]

 13. PN-EN 60811-510:2012 - wersja angielska

  PN-EN 60811-510:2012 - wersja angielska

  Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 510: Badania mechaniczne -- Metody badań polietylenu i polipropylenu -- Próba nawijania po starzeniu cieplnym w powietrzu

  Wprowadza: EN 60811-510:2012 [IDT], IEC 60811-510:2012 [IDT]

 14. PN-EN 60811-509:2012 - wersja angielska

  PN-EN 60811-509:2012 - wersja angielska

  Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 509: Badania mechaniczne -- Sprawdzenie odporności izolacji i powłok na pękanie (badanie udaru cieplnego)

  Wprowadza: EN 60811-509:2012 [IDT], IEC 60811-509:2012 [IDT]

 15. PN-EN 60811-509:2012/A1:2018-02 - wersja angielska

  PN-EN 60811-509:2012/A1:2018-02 - wersja angielska

  Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 509: Badania mechaniczne -- Sprawdzenie odporności izolacji i powłok na pękanie (badanie udaru cieplnego)

  Wprowadza: EN 60811-509:2012/A1:2017 [IDT], IEC 60811-509:2012/AMD1:2017 [IDT]

 16. PN-EN 60811-508:2012 - wersja angielska

  PN-EN 60811-508:2012 - wersja angielska

  Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 508: Badania mechaniczne -- Sprawdzenie odporności izolacji i powłok na nacisk w podwyższonej temperaturze

  Wprowadza: EN 60811-508:2012 [IDT], IEC 60811-508:2012 [IDT]

 17. PN-EN 60811-508:2012/A2:2024-03 - wersja angielska

  PN-EN 60811-508:2012/A2:2024-03 - wersja angielska

  Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 508: Badania mechaniczne -- Sprawdzenie odporności izolacji i powłok na nacisk w podwyższonej temperaturze

  Wprowadza: EN 60811-508:2012/A2:2023 [IDT], IEC 60811-508:2012/AMD2:2023 [IDT]

 18. PN-EN 60811-508:2012/A1:2018-02 - wersja angielska

  PN-EN 60811-508:2012/A1:2018-02 - wersja angielska

  Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 508: Badania mechaniczne -- Sprawdzenie odporności izolacji i powłok na nacisk w podwyższonej temperaturze

  Wprowadza: EN 60811-508:2012/A1:2017 [IDT], IEC 60811-508:2012/AMD1:2017 [IDT]

 19. PN-EN 60811-507:2012 - wersja angielska

  PN-EN 60811-507:2012 - wersja angielska

  Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 507: Badania mechaniczne -- Sprawdzenie wydłużenia trwałego w podwyższonej temperaturze tworzyw usieciowanych

  Wprowadza: EN 60811-507:2012 [IDT], IEC 60811-507:2012 [IDT]

 20. PN-EN 60811-506:2012 - wersja angielska

  PN-EN 60811-506:2012 - wersja angielska

  Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 506: Badania mechaniczne -- Sprawdzenie odporności izolacji i powłok na udar mechaniczny w niskiej temperaturze

  Wprowadza: EN 60811-506:2012 [IDT], IEC 60811-506:2012 [IDT]

 21. PN-EN 60811-505:2012 - wersja angielska

  PN-EN 60811-505:2012 - wersja angielska

  Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 505: Badania mechaniczne -- Sprawdzenie wydłużenia izolacji i powłok w niskiej temperaturze

  Wprowadza: EN 60811-505:2012 [IDT], IEC 60811-505:2012 [IDT]

 22. PN-EN 60811-504:2012 - wersja polska

  PN-EN 60811-504:2012 - wersja polska

  Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 504: Badania mechaniczne -- Sprawdzenie odporności izolacji i powłok na nawijanie w niskiej temperaturze

  Wprowadza: EN 60811-504:2012 [IDT], IEC 60811-504:2012 [IDT]

 23. PN-EN 60811-504:2012 - wersja angielska

  PN-EN 60811-504:2012 - wersja angielska

  Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 504: Badania mechaniczne -- Sprawdzenie odporności izolacji i powłok na nawijanie w niskiej temperaturze

  Wprowadza: EN 60811-504:2012 [IDT], IEC 60811-504:2012 [IDT]

 24. PN-EN 60811-503:2012 - wersja angielska

  PN-EN 60811-503:2012 - wersja angielska

  Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 503: Badania mechaniczne -- Sprawdzenie skurczu powłok

  Wprowadza: EN 60811-503:2012 [IDT], IEC 60811-503:2012 [IDT]

 25. PN-EN 60811-503:2012/A1:2024-03 - wersja angielska

  PN-EN 60811-503:2012/A1:2024-03 - wersja angielska

  Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 503: Badania mechaniczne -- Sprawdzenie skurczu powłok

  Wprowadza: EN 60811-503:2012/A1:2023 [IDT], IEC 60811-503:2012/AMD1:2023 [IDT]

 26. PN-EN 60811-502:2012 - wersja polska

  PN-EN 60811-502:2012 - wersja polska

  Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 502: Badania mechaniczne -- Sprawdzenie skurczu izolacji

  Wprowadza: EN 60811-502:2012 [IDT], IEC 60811-502:2012 [IDT]

 27. PN-EN 60811-502:2012 - wersja angielska

  PN-EN 60811-502:2012 - wersja angielska

  Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 502: Badania mechaniczne -- Sprawdzenie skurczu izolacji

  Wprowadza: EN 60811-502:2012 [IDT], IEC 60811-502:2012 [IDT]

 28. PN-EN 60811-501:2012 - wersja polska

  PN-EN 60811-501:2012 - wersja polska

  Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 501: Badania mechaniczne -- Sprawdzenie właściwości mechanicznych mieszanek izolacyjnych i powłokowych

  Wprowadza: EN 60811-501:2012 [IDT], IEC 60811-501:2012 [IDT]

 29. PN-EN 60811-501:2012 - wersja angielska

  PN-EN 60811-501:2012 - wersja angielska

  Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 501: Badania mechaniczne -- Sprawdzenie właściwości mechanicznych mieszanek izolacyjnych i powłokowych

  Wprowadza: EN 60811-501:2012 [IDT], IEC 60811-501:2012 [IDT]

 30. PN-EN 60811-501:2012/A2:2024-03 - wersja angielska

  PN-EN 60811-501:2012/A2:2024-03 - wersja angielska

  Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 501: Badania mechaniczne -- Sprawdzenie właściwości mechanicznych mieszanek izolacyjnych i powłokowych

  Wprowadza: EN 60811-501:2012/A2:2023 [IDT], IEC 60811-501:2012/AMD2:2023 [IDT]

 31. PN-EN 60811-501:2012/A1:2019-01 - wersja polska

  PN-EN 60811-501:2012/A1:2019-01 - wersja polska

  Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 501: Badania mechaniczne -- Sprawdzenie właściwości mechanicznych mieszanek izolacyjnych i powłokowych

  Wprowadza: EN 60811-501:2012/A1:2018 [IDT], IEC 60811-501:2012/AMD1:2018 [IDT]

 32. PN-EN 60811-501:2012/A1:2019-01 - wersja angielska

  PN-EN 60811-501:2012/A1:2019-01 - wersja angielska

  Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 501: Badania mechaniczne -- Sprawdzenie właściwości mechanicznych mieszanek izolacyjnych i powłokowych

  Wprowadza: EN 60811-501:2012/A1:2018 [IDT], IEC 60811-501:2012/AMD1:2018 [IDT]

 33. PN-EN 60811-5-1:1999 - wersja polska

  PN-EN 60811-5-1:1999 - wersja polska

  Wspólne metody badania materiałów stosowanych na izolację i powłoki przewodów i kabli elektrycznych oraz światłowodowych -- Metody badań mas wypełniających -- Temperatura kroplenia -- Oddzielanie się oleju -- Kruchość w niskich temperaturach -- Ogólna liczba kwasowa -- Nieobecność składników wywołujących korozję -- Przenikalność dielektryczna w 23 stopniach C -- Rezystywność przy prądzie stałym w 23 stopniach C i 100 stopniach C

  Wprowadza: EN 60811-5-1:1999 [IDT], IEC 60811-5-1:1990 [MOD]

 34. PN-EN 60811-5-1:1999/A1:2005 - wersja polska

  PN-EN 60811-5-1:1999/A1:2005 - wersja polska

  Wspólne metody badania materiałów stosowanych na izolację i powłoki przewodów i kabli elektrycznych oraz światłowodowych -- Metody badań mas wypełniających -- Temperatura kroplenia -- Oddzielanie się oleju -- Kruchość w niskich temperaturach -- Ogólna liczba kwasowa -- Nieobecność składników wywołujących korozję -- Przenikalność dielektryczna w 23 stopniach C -- Rezystywność przy prądzie stałym w 23 stopniach C i 100 stopniach C

  Wprowadza: EN 60811-5-1:1999/A1:2004 [IDT], IEC 60811-5-1:1990/AMD1:2003 [IDT]

 35. PN-EN 60811-412:2012 - wersja angielska

  PN-EN 60811-412:2012 - wersja angielska

  Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 412: Badania różne -- Metody starzenia cieplnego -- Starzenie w bombie powietrznej

  Wprowadza: EN 60811-412:2012 [IDT], IEC 60811-412:2012 [IDT]

 36. PN-EN 60811-411:2012 - wersja angielska

  PN-EN 60811-411:2012 - wersja angielska

  Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 411: Badania różne -- Kruchość mas wypełniających w niskich temperaturach

  Wprowadza: EN 60811-411:2012 [IDT], IEC 60811-411:2012 [IDT]

 37. PN-EN 60811-410:2012 - wersja angielska

  PN-EN 60811-410:2012 - wersja angielska

  Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 410: Badania różne -- Metoda badania degradacji izolacji poliolefinowej przewodów wskutek utleniania przy katalitycznym działaniu miedzi

  Wprowadza: EN 60811-410:2012 [IDT], IEC 60811-410:2012 [IDT]

 38. PN-EN 60811-410:2012/A1:2018-02 - wersja angielska

  PN-EN 60811-410:2012/A1:2018-02 - wersja angielska

  Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 410: Badania różne -- Metoda badania degradacji izolacji poliolefinowej przewodów wskutek utleniania przy katalitycznym działaniu miedzi

  Wprowadza: EN 60811-410:2012/A1:2017 [IDT], IEC 60811-410:2012/AMD1:2017 [IDT]

 39. PN-EN 60811-409:2012 - wersja angielska

  PN-EN 60811-409:2012 - wersja angielska

  Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 409: Badania różne -- Sprawdzenie ubytku masy termoplastycznych izolacji i powłok

  Wprowadza: EN 60811-409:2012 [IDT], IEC 60811-409:2012 [IDT]

 40. PN-EN 60811-408:2012 - wersja angielska

  PN-EN 60811-408:2012 - wersja angielska

  Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 408: Badania różne -- Długotrwała próba stabilności polietylenu i polipropylenu

  Wprowadza: EN 60811-408:2012 [IDT], IEC 60811-408:2012 [IDT]

 41. PN-EN 60811-407:2012 - wersja angielska

  PN-EN 60811-407:2012 - wersja angielska

  Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 407: Badania różne -- Pomiar przyrostu masy polietylenu i polipropylenu

  Wprowadza: EN 60811-407:2012 [IDT], IEC 60811-407:2012 [IDT]

 42. PN-EN 60811-406:2012 - wersja angielska

  PN-EN 60811-406:2012 - wersja angielska

  Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 406: Badania różne -- Odporność na korozję naprężeniową polietylenu i polipropylenu

  Wprowadza: EN 60811-406:2012 [IDT], IEC 60811-406:2012 [IDT]

 43. PN-EN 60811-405:2012 - wersja angielska

  PN-EN 60811-405:2012 - wersja angielska

  Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 405: Badania różne -- Sprawdzenie wytrzymałości cieplnej izolacji wykonanej z PVC i powłok wykonanych z PVC

  Wprowadza: EN 60811-405:2012 [IDT], IEC 60811-405:2012 [IDT]

 44. PN-EN 60811-404:2012 - wersja angielska

  PN-EN 60811-404:2012 - wersja angielska

  Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 404: Badania różne -- Sprawdzenie odporności powłok na działanie oleju mineralnego

  Wprowadza: EN 60811-404:2012 [IDT], IEC 60811-404:2012 [IDT]

 45. PN-EN 60811-403:2012 - wersja angielska

  PN-EN 60811-403:2012 - wersja angielska

  Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 403: Badania różne -- Sprawdzenie odporności tworzyw usieciowanych na działanie ozonu

  Wprowadza: EN 60811-403:2012 [IDT], IEC 60811-403:2012 [IDT]

 46. PN-EN 60811-402:2012 - wersja angielska

  PN-EN 60811-402:2012 - wersja angielska

  Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 402: Badania różne -- Sprawdzenie nasiąkliwości wodą

  Wprowadza: EN 60811-402:2012 [IDT], IEC 60811-402:2012 [IDT]

 47. PN-EN 60811-401:2012 - wersja polska

  PN-EN 60811-401:2012 - wersja polska

  Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 401: Badania różne -- Metody starzenia cieplnego -- Starzenie w komorze cieplnej z obiegiem powietrza

  Wprowadza: EN 60811-401:2012 [IDT], IEC 60811-401:2012 [IDT]

 48. PN-EN 60811-401:2012 - wersja angielska

  PN-EN 60811-401:2012 - wersja angielska

  Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 401: Badania różne -- Metody starzenia cieplnego -- Starzenie w komorze cieplnej z obiegiem powietrza

  Wprowadza: EN 60811-401:2012 [IDT], IEC 60811-401:2012 [IDT]

 49. PN-EN 60811-401:2012/A1:2018-02 - wersja polska

  PN-EN 60811-401:2012/A1:2018-02 - wersja polska

  Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 401: Badania różne -- Metody starzenia cieplnego -- Starzenie w komorze cieplnej z obiegiem powietrza

  Wprowadza: EN 60811-401:2012/A1:2017 [IDT], IEC 60811-401:2012/AMD1:2017 [IDT]

 50. PN-EN 60811-401:2012/A1:2018-02 - wersja angielska

  PN-EN 60811-401:2012/A1:2018-02 - wersja angielska

  Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 401: Badania różne -- Metody starzenia cieplnego -- Starzenie w komorze cieplnej z obiegiem powietrza

  Wprowadza: EN 60811-401:2012/A1:2017 [IDT], IEC 60811-401:2012/AMD1:2017 [IDT]

Produkty 1 do 50 z 84

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. 2

Ustaw kierunek rosnący