Kategoria
 1. Inne produkty (2)
 2. Szkolenia (4)

Wyniki wyszukiwania dla 'PKN'

Produkty 101 do 150 z 365

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8

Ustaw kierunek rosnący
 1. PKN-CLC/TR 50479:2007 - wersja angielska

  PKN-CLC/TR 50479:2007 - wersja angielska

  Electrical installation guide -- Selection and erection of electrical equipment -- Wiring systems -- Limitation of temperature rise of connecting interfaces

  Wprowadza: CLC/TR 50479:2007 [IDT]

 2. PKN-CLC/TR 50473:2009 - wersja polska

  PKN-CLC/TR 50473:2009 - wersja polska

  Zalecenia dotyczące koordynacji wymiarowej między obudowami i wbudowywanymi urządzeniami do montażu szynowego w instalacjach domowych i podobnych

  Wprowadza: CLC/TR 50473:2007 [IDT]

 3. PKN-CLC/TR 50473:2007 - wersja angielska

  PKN-CLC/TR 50473:2007 - wersja angielska
  Norma wycofana

  Recommendations for dimensional co-ordination between enclosures and built-in devices for rail fixing for household and similar installations

  Wprowadza: CLC/TR 50473:2007 [IDT]

 4. PKN-CLC/TR 50459-7:2007 - wersja angielska

  PKN-CLC/TR 50459-7:2007 - wersja angielska

  Railway applications -- Communication, signalling and processing systems -- European Rail Traffic Management System -- Driver-Machine interface -- Part 7: Specific Transmission Modules

  Wprowadza: CLC/TR 50459-7:2007 [IDT]

 5. PKN-CLC/TR 50453:2007 - wersja angielska

  PKN-CLC/TR 50453:2007 - wersja angielska

  Evaluation of electromagnetic fields around power transformers

  Wprowadza: CLC/TR 50453:2007 [IDT]

 6. PKN-CLC/TR 50452:2007 - wersja angielska

  PKN-CLC/TR 50452:2007 - wersja angielska

  Railway applications -- Radio remote control system of traction vehicle for freight traffic in multiple traction operation

  Wprowadza: CLC/TR 50452:2007 [IDT]

 7. PKN-CLC/TR 50451:2007 - wersja angielska

  PKN-CLC/TR 50451:2007 - wersja angielska

  Railway applications -- Systematic allocation of safety integrity requirements

  Wprowadza: CLC/TR 50451:2007 [IDT]

 8. PKN-CLC/TR 50422:2014-05 - wersja angielska

  PKN-CLC/TR 50422:2014-05 - wersja angielska

  Przewodnik stosowania Normy Europejskiej EN 50160

  Wprowadza: CLC/TR 50422:2013 [IDT]

 9. PKN-CLC/TR 50422:2005 - wersja polska

  PKN-CLC/TR 50422:2005 - wersja polska
  Norma wycofana

  Przewodnik stosowania normy EN 50160

  Wprowadza: CLC/TR 50422:2003 [IDT], CLC/TR 50422:2003/corrigendum Jun. 2005 [IDT]

 10. PKN-CLC/TR 50412-1:2007 - wersja angielska

  PKN-CLC/TR 50412-1:2007 - wersja angielska

  Power line communication apparatus and systems used in low-voltage installations in the frequency range 1,6 MHz to 30 MHz -- Part 1: General

  Wprowadza: CLC/TR 50412-1:2007 [IDT]

 11. PKN-CLC/TR 50126-2:2007 - wersja angielska

  PKN-CLC/TR 50126-2:2007 - wersja angielska
  Norma wycofana

  Railway applications -- The specification and demonstration of Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS) -- Part 2: Guide to the application of EN 50126-1 for safety

  Wprowadza: CLC/TR 50126-2:2007 [IDT]

 12. PKN-CENELEC/Guide 4:2007 - wersja polska

  PKN-CENELEC/Guide 4:2007 - wersja polska
  Norma wycofana

  Dokument programowy dotyczący odchyleń krajowych od Dokumentów Harmonizacyjnych odwołujących się w szczególności do Dyrektywy Wspólnoty Europejskiej Urządzenia elektryczne niskonapięciowe (73/23/EWG)

  Wprowadza: CLC Guide 4:2001 [IDT]

 13. PKN-CENELEC/GUIDE 3:2006 - wersja polska

  PKN-CENELEC/GUIDE 3:2006 - wersja polska

  Wzajemne relacje między przepisami i normami -- Część 1: Powoływanie się na normy - główne sposoby stosowania -- Część 2: Harmonizacja przepisów i powołań na normy

  Wprowadza: CLC Guide 3:2001 [IDT]

 14. PKN-CENELEC/Guide 29:2008 - wersja polska

  PKN-CENELEC/Guide 29:2008 - wersja polska

  Temperatury powierzchni gorących, które mogą być dotykane -- Przewodnik dla komitetów technicznych i producentów

  Wprowadza: CLC Guide 29:2007 [IDT]

 15. PKN-CENELEC/Guide 23:2007 - wersja polska

  PKN-CENELEC/Guide 23:2007 - wersja polska

  Ramowy system CENELEC do oceny zgodności w dziedzinie elektrotechniki

  Wprowadza: CLC Guide 23:2002 [IDT]

 16. PKN-CENELEC/Guide 21:2007 - wersja polska

  PKN-CENELEC/Guide 21:2007 - wersja polska
  Norma wycofana

  Wytyczne dotyczące dystrybucji Norm Europejskich (EN) w postaci elektronicznej

  Wprowadza: CLC Guide 21:2001 [IDT]

 17. PKN-CENELEC Przewodnik Nr 16:2005 - wersja polska

  PKN-CENELEC Przewodnik Nr 16:2005 - wersja polska

  Przewodnik nr 16 dotyczący implementacji dyrektyw Nowego Podejścia oraz dyrektywy niskonapięciowej w odniesieniu do Deklaracji zgodności WE

  Wprowadza: CLC Guide 16:2001 [IDT]

 18. PKN-CEN/TS 81-29:2006 - wersja polska

  PKN-CEN/TS 81-29:2006 - wersja polska

  Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów -- Część 29: Interpretacje odnoszące się do norm od EN 81-20 do EN 81-28 (w tym EN 81-1:1998 i EN 81-2:1998)

  Wprowadza: CEN/TS 81-29:2004 [IDT]

 19. PKN-CEN/TS 772-22:2007 - wersja angielska

  PKN-CEN/TS 772-22:2007 - wersja angielska
  Norma wycofana

  Methods of test for masonry units -- Part 22: Determination of freeze/thaw resistance of clay masonry units

  Wprowadza: CEN/TS 772-22:2006 [IDT]

 20. PKN-CEN/TS 772-22:2007 - wersja niemiecka

  PKN-CEN/TS 772-22:2007 - wersja niemiecka
  Norma wycofana

  Methods of test for masonry units -- Part 22: Determination of freeze/thaw resistance of clay masonry units

  Wprowadza: CEN/TS 772-22:2006 [IDT]

 21. PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 - wersja angielska

  PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 - wersja angielska

  Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

  Wprowadza: CEN/TS 54-14:2018 [IDT]

 22. PKN-CEN/TS 54-14:2006 - wersja polska

  PKN-CEN/TS 54-14:2006 - wersja polska
  Norma wycofana

  Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

  Wprowadza: CEN/TS 54-14:2004 [IDT]

 23. PKN-CEN/TS 1993-1-101:2023-06 - wersja angielska

  PKN-CEN/TS 1993-1-101:2023-06 - wersja angielska

  Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-101: Alternatywna metoda interakcyjna obliczania elementów ściskanych i zginanych

  Wprowadza: CEN/TS 1993-1-101:2022 [IDT]

 24. PKN-CEN/TS 19101:2023-05 - wersja angielska

  PKN-CEN/TS 19101:2023-05 - wersja angielska

  Projektowanie konstrukcji z polimerowych kompozytów włóknistych

  Wprowadza: CEN/TS 19101:2022 [IDT]

 25. PKN-CEN/TS 1852-3:2007 - wersja polska

  PKN-CEN/TS 1852-3:2007 - wersja polska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polipropylen (PP) -- Część 3: Zalecana praktyka instalowania

  Wprowadza: CEN/TS 1852-3:2003 [IDT], CEN/TS 1852-3:2003/A1:2005 [IDT]

 26. PKN-CEN/TS 1852-2:2014-08 - wersja polska

  PKN-CEN/TS 1852-2:2014-08 - wersja polska
  Norma wycofana

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polipropylen (PP) -- Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności

  Wprowadza: CEN/TS 1852-2:2009 [IDT]

 27. PKN-CEN/TS 17482:2022-07 - wersja polska

  PKN-CEN/TS 17482:2022-07 - wersja polska

  Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie liczby kwasowej asfaltów -- Metoda potencjometryczna

  Wprowadza: CEN/TS 17482:2020 [IDT]

 28. PKN-CEN/TS 17481:2022-07 - wersja polska

  PKN-CEN/TS 17481:2022-07 - wersja polska

  Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie zawartości soli w asfalcie -- Metoda konduktometryczna

  Wprowadza: CEN/TS 17481:2020 [IDT]

 29. PKN-CEN/TS 17440:2021-04 - wersja angielska

  PKN-CEN/TS 17440:2021-04 - wersja angielska

  Ocena i modernizacja istniejących konstrukcji

  Wprowadza: CEN/TS 17440:2020 [IDT]

 30. PKN-CEN/TS 17395:2021-05 - wersja angielska

  PKN-CEN/TS 17395:2021-05 - wersja angielska

  Inteligentne systemy transportowe -- e-bezpieczeństwo -- eCall dla pojazdów zautomatyzowanych i autonomicznych

  Wprowadza: CEN/TS 17395:2019 [IDT]

 31. PKN-CEN/TS 17380:2023-10 - wersja angielska

  PKN-CEN/TS 17380:2023-10 - wersja angielska

  Inteligentne systemy transportowe -- Miejski ITS -- Zarządzanie „strefą kontrolowaną” dla UVAR wykorzystujących C-ITS

  Wprowadza: CEN/TS 17380:2019 [IDT]

 32. PKN-CEN/TS 17378:2023-10 - wersja angielska

  PKN-CEN/TS 17378:2023-10 - wersja angielska

  Inteligentne systemy transportowe -- Miejski ITS -- Zarządzanie jakością powietrza w obszarach miejskich

  Wprowadza: CEN/TS 17378:2019 [IDT]

 33. PKN-CEN/TS 17363:2021-05 - wersja angielska

  PKN-CEN/TS 17363:2021-05 - wersja angielska

  Inteligentne systemy transportowe -- Opcjonalne dane dodatkowe eCall -- Koncepcja danych połączonego numeru telefonu komórkowego

  Wprowadza: CEN/TS 17363:2019 [IDT]

 34. PKN-CEN/TS 17313:2021-05 - wersja angielska

  PKN-CEN/TS 17313:2021-05 - wersja angielska

  Inteligentne systemy transportowe -- e-bezpieczeństwo -- Interoperacyjność i wybór użytkownika na rynku wtórnym eCall i usług zewnętrznych eCall stron trzecich.

  Wprowadza: CEN/TS 17313:2019 [IDT]

 35. PKN-CEN/TS 17234:2021-05 - wersja angielska

  PKN-CEN/TS 17234:2021-05 - wersja angielska

  Inteligentne systemy transportowe -- e-bezpieczeństwo -- eCall: Testy umożliwiające PSAP wykazanie zgodności i wydajności

  Wprowadza: CEN/TS 17234:2018 [IDT]

 36. PKN-CEN/TS 17148:2021-03 - wersja angielska

  PKN-CEN/TS 17148:2021-03 - wersja angielska

  Inteligentne systemy transportowe -- e-bezpieczeństwo -- Szablon umowy dotyczącej eCall pomiędzy TPSP i PARES

  Wprowadza: CEN/TS 17148:2018 [IDT]

 37. PKN-CEN/TS 17118:2020-08 - wersja angielska

  PKN-CEN/TS 17118:2020-08 - wersja angielska

  Inteligentne systemy transportowe -- Transport publiczny -- Otwarte interfejsy programowania aplikacji (API) do planowania podróży w systemie rozproszonym

  Wprowadza: CEN/TS 17118:2017 [IDT]

 38. PKN-CEN/TS 16931-2:2019-01 - wersja angielska

  PKN-CEN/TS 16931-2:2019-01 - wersja angielska

  Fakturowanie elektroniczne - Część 2: Lista składni zgodnych z EN 16931-1

  Wprowadza: CEN/TS 16931-2:2017 [IDT]

  Skontaktuj się z PKN

 39. PKN-CEN/TS 16786:2023-10 - wersja angielska

  PKN-CEN/TS 16786:2023-10 - wersja angielska

  Systemy bezpieczeństwa ruchu drogowego -- Mobilne osłony zderzeniowe ciągnione lub zamontowane na samochodach ciężarowych -- Klasy właściwości użytkowych, kryteria akceptacji badania na uderzenie i badanie właściwości użytkowych

  Wprowadza: CEN/TS 16786:2018 [IDT]

 40. PKN-CEN/TS 16614-4:2021-12 - wersja angielska

  PKN-CEN/TS 16614-4:2021-12 - wersja angielska

  Transport publiczny -- Wymiana informacji dotyczących sieci i rozkładów jazdy (NeTEx) -- Część 4: Europejski profil informacji pasażerskiej

  Wprowadza: CEN/TS 16614-4:2020 [IDT]

 41. PKN-CEN/TS 16614-3:2021-01 - wersja angielska

  PKN-CEN/TS 16614-3:2021-01 - wersja angielska

  Transport publiczny -- Wymiana informacji dotyczących sieci i rozkładów jazdy (NeTEx) -- Część 3: Format wymiany danych dotyczących opłat w transporcie publicznych

  Wprowadza: CEN/TS 16614-3:2020 [IDT]

 42. PKN-CEN/TS 16614-2:2021-01 - wersja angielska

  PKN-CEN/TS 16614-2:2021-01 - wersja angielska

  Transport publiczny -- Wymiana informacji dotyczących sieci i rozkładów jazdy (NeTEx) -- Część 2: Format wymiany informacji o rozkładach jazdy w transporcie publicznym

  Wprowadza: CEN/TS 16614-2:2020 [IDT]

 43. PKN-CEN/TS 16614-1:2021-01 - wersja angielska

  PKN-CEN/TS 16614-1:2021-01 - wersja angielska

  Transport publiczny -- Wymiana informacji dotyczących sieci i rozkładów jazdy (NeTEx) -- Część 1: Format wymiany topologii sieci transportu publicznego

  Wprowadza: CEN/TS 16614-1:2020 [IDT]

 44. PKN-CEN/TS 16459:2014-06 - wersja angielska

  PKN-CEN/TS 16459:2014-06 - wersja angielska

  Oddziaływanie ognia zewnętrznego na dachy i pokrycia dachowe -- Rozszerzone zastosowanie wyników badań według CEN/TS 1187

  Wprowadza: CEN/TS 16459:2013 [IDT]

 45. PKN-CEN/TS 16405:2021-03 - wersja angielska

  PKN-CEN/TS 16405:2021-03 - wersja angielska

  Inteligentne systemy transportowe -- eCall -- Dodatkowe pojęcia specyfikacji danych dla pojazdów ciężarowych

  Wprowadza: CEN/TS 16405:2017 [IDT]

 46. PKN-CEN/TS 16346:2016-04 - wersja polska

  PKN-CEN/TS 16346:2016-04 - wersja polska

  Lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie charakteru rozpadu oraz natychmiastowej przyczepnosci kationowych emulsji asfaltowych do kruszywa 2/4 mm

  Wprowadza: CEN/TS 16346:2012 [IDT]

 47. PKN-CEN/TS 15963:2015-10 - wersja polska

  PKN-CEN/TS 15963:2015-10 - wersja polska
  Norma wycofana

  Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie temperatury odporności na kruche pękanie próbki z karbem za pomocą badania metodą belki trzypunktowo zginanej

  Wprowadza: CEN/TS 15963:2014 [IDT]

 48. PKN-CEN/TS 15675:2009 - wersja polska

  PKN-CEN/TS 15675:2009 - wersja polska
  Norma wycofana

  Jakość powietrza -- Pomiary emisji ze źródeł stacjonarnych -- Zastosowanie EN ISO/IEC 17025:2005 do pomiarów okresowych

  Wprowadza: CEN/TS 15675:2007 [IDT]

 49. PKN-CEN/TS 15590:2007 - wersja angielska

  PKN-CEN/TS 15590:2007 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 15590:2011 - wersja angielska

  Solid recovered fuels -- Determination of potential rate of microbial self heating using the real dynamic respiration index

  Wprowadza: CEN/TS 15590:2007 [IDT]

 50. PKN-CEN/TS 15568:2007 - wersja angielska

  PKN-CEN/TS 15568:2007 - wersja angielska

  Foodstuffs -- Methods of analysis for the detection of genetically modified organisms and derived products -- Sampling strategies

  Wprowadza: CEN/TS 15568:2006 [IDT]

Produkty 101 do 150 z 365

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8

Ustaw kierunek rosnący