PKN-CEN/TS 16614-3:2021-01 - wersja angielska

Bez VAT: 476,00  PLN Z VAT: 585,48  PLN
Transport publiczny -- Wymiana informacji dotyczących sieci i rozkładów jazdy (NeTEx) -- Część 3: Format wymiany danych dotyczących opłat w transporcie publicznych

Zakres

1.1 Postanowienia ogólne
NeTEx jest przeznaczony do wymiany informacji o danych zaplanowanych (sieć, rozkład jazdy, informacja o opłatach). Bazuje na Transmodelu V5.1 (norma wieloczęściowa EN 12896) oraz SIRI (CEN/TS 15531-4/-5, EN 15531-1/-2/-3) a także wspiera wymianę informacji, która ma znaczenie dla pasażerów korzystających z usług transportu publicznego i dla systemów automatycznego monitoringu pojazdów (Automated Vehicle Monitoring Systems − AVMS).
UWAGA Wiele koncepcji NeTEx zostało wziętych bezpośrednio z Transmodelu; definicje i wyjaśnienia wspomnianych koncepcji są zaczerpnięte bezpośrednio z odpowiednich norm i wykorzystane ponownie w NeTEx, czasami zostały odpowiednio dostosowane w celu dopasowania do kontekstu NeTEx.
Chociaż wymiana danych, których dotyczy NeTEx służy głównie do zaopatrywania systemów informacji pasażerskiej i AVMS w dane z systemów planowania tranzytu, NeTEx nie ogranicza się wyłącznie do tego celu, może również stanowić skuteczne rozwiązanie dla wielu innych gałęzi transportu do wymiany danych transportowych.
1.2 Zakres informacji o opłatach
Niniejsza 3. Część NeTEx, w szczególności, dotyczy wymiany informacji o strukturze opłat oraz wymiany danych o opłatach bazując na modelach sieci transportowej i rozkładu jazdy zdefiniowanych odpowiednio w Części 1. i Części 2. oraz na modelu danych dotyczących pobierania opłat określonym w Transmodelu V5.1. Ogólny zakres Części 3. − patrz poniższe przypadki użycia. Podsumowując, dotyczy danych wykorzystywanych do:
(i) opisania wielu różnych, możliwych struktur opłat, które występują w transporcie publicznym na przykład opłaty ryczałtowe, strefowe, zależne od czasu, zależne od odległości, etapowe, płatne zgodnie z planem, karnety sezonowe itp.);
(ii) opisania opłat taryfowych, które można nabyć w ramach takich struktur opłat, oraz opisania warunków, które mogą wiązać się z określonymi taryfami, na przykład jeśli są ograniczone do określonych grup użytkowników lub podlegają ograniczeniom czasowym. Warunki te mogą być złożone.
(iii) wymiany odpowiednich danych dotyczących cen;
Uwaga Należy jednak pamiętać, że NeTEx sam w sobie nie określa algorytmów ustalania cen ani sposobu obliczania opłat. To dotyczy systemów zarządzania taryfami. Może służyć do wymiany różnych parametrów wymaganych do kalkulacji cen, które są niezbędne do wyjaśnienia lub uzasadnienia taryfy.
(iv) przechowywania atrybutów i opisów tekstowych niezbędnych do przedstawiania taryf oraz warunków ich sprzedaży i publicznego użytkowania;
NeTEx zaleca się traktować jako „poprzedzające” systemy detaliczne i umożliwia zarządzanie danymi dotyczącymi taryf oraz ich integrację z planowaniem podróży i danymi sieciowymi w ogólnodostępnych systemach informacyjnych. Uzupełnia i odróżnia się od „niższego szczebla” systemów sprzedaży biletów i sprzedaży detalicznej, które sprzedają taryfy oraz od systemów kontroli, które potwierdzają ich stosowanie. Więcej informacji na temat granic stosowania NeTEx z systemami zarządzania opłatami można znaleźć poniżej w „Przypadki użycia wyłączonego”.
1.3 Gałęzie transportu
Wszystkie masowe systemy transportu publicznego zostały uwzględnione w NeTEx i obejmują pociągi, autobusy, metro, tramwaje, promy i inne pochodne rodzaje transportu. NeTEx umożliwia opisanie lotnisk i podróży lotniczych, ale nie rozważono żadnych dodatkowych wymagań, które odnoszą się konkretnie do transportu lotniczego.
1.4 Kompatybilność z istniejącymi normami i wymagania
Ogólne podejście do definicji opłat w ramach NeTEx Część 3. jest zgodne z podejściem stosowanym przez Transmodel V5.1, a mianowicie definicją praw dostępu, a nie tylko produktów. (…)

* wymagane pola

Bez VAT: 476,00  PLN Z VAT: 585,48  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PKN-CEN/TS 16614-3:2021-01 - wersja angielska
Tytuł Transport publiczny -- Wymiana informacji dotyczących sieci i rozkładów jazdy (NeTEx) -- Część 3: Format wymiany danych dotyczących opłat w transporcie publicznych
Data publikacji 18-01-2021
Liczba stron 624
Grupa cenowa XM
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 17, Pojazdów i Transportu Drogowego
Wprowadza CEN/TS 16614-3:2020 [IDT]
ICS 35.240.60