PKN-CEN/TS 16614-1:2021-01 - wersja angielska

Bez VAT: 549,90  PLN Z VAT: 676,38  PLN
Transport publiczny -- Wymiana informacji dotyczących sieci i rozkładów jazdy (NeTEx) -- Część 1: Format wymiany topologii sieci transportu publicznego

Zakres

1.1 Postanowienia ogólne
NeTEx jest przeznaczony do wymiany informacji o danych zaplanowanych (sieć, rozkład jazdy, informacja o opłatach). Bazuje na Transmodelu V6 (norma wieloczęściowa EN 12896) oraz SIRI (CEN/TS 15531-4/-5, EN 15531-1/-2/-3) a także wspiera wymianę informacji, która ma znaczenie dla pasażerów korzystających z usług transportu publicznego i dla systemów automatycznego monitoringu pojazdów (Automated Vehicle Monitoring Systems − AVMS).
UWAGA Wiele koncepcji NeTEx zostało wziętych bezpośrednio z Transmodelu; definicje i wyjaśnienia wspomnianych koncepcji są zaczerpnięte bezpośrednio z odpowiednich norm i wykorzystane ponownie w NeTEx, czasami zostały odpowiednio dostosowane w celu dopasowania do kontekstu NeTEx.
Chociaż wymiana danych, których dotyczy NeTEx służy głównie do zaopatrywania systemów informacji pasażerskiej i AVMS w dane z systemów planowania tranzytu, NeTEx nie ogranicza się wyłącznie do tego celu, może również stanowić skuteczne rozwiązanie dla wielu innych gałęzi transportu do wymiany danych transportowych.
1.2 Gałęzie transportu
Wszystkie masowe systemy transportu publicznego zostały uwzględnione w NeTEx i obejmują pociągi, autobusy, metro, tramwaje, promy i inne pochodne rodzaje transportu. NeTEx umożliwia opisanie lotnisk i podróży lotniczych, ale nie rozważono żadnych dodatkowych wymagań, które odnoszą się konkretnie do transportu lotniczego.
1.3 Kompatybilność z istniejącymi normami i zaleceniami
Koncepcje zawarte w NeTEx, które odnoszą się w szczególności do podróży pociągami dalekobieżnymi, obejmują operatorów kolejowych i powiązane organizacje; dworce kolejowe i związane z nimi urządzenia; przesiadki i części podróży; skład pociągu i udogodnienia; planowane czasy przejazdu; wersje rozkładów jazdy i warunki dotyczące aktualności. W przypadku pociągów dalekobieżnych NeTEx uwzględnia wymagania określone przez ERA (Europejską Agencję Kolejową) − TAP/TSI (Telematics Applications for Passenger /Technical Specification for Interoperability), które weszły w życie 13 maja 2011 r. w postaci rozporządzenia Komisji (UE) nr 454/2011, na podstawie dyrektyw UIC. Jeśli chodzi o inne protokoły wymiany danych, zapewniona jest formalna zgodność z TransXChange (Wielka Brytania), VDV 452 (Niemcy), NEPTUNE (Francja), Ulotka UIC, BISON (Niderlandy) i NOPTIS (Nordic Public Transport Interface Standard). Wymiana danych jest możliwa zarówno za pośrednictwem dedykowanych usług sieciowych, wymiany plików danych jak również przy użyciu protokołu wymiany SIRI, jak opisano w Części 2 dokumentacji SIRI.

* wymagane pola

Bez VAT: 549,90  PLN Z VAT: 676,38  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PKN-CEN/TS 16614-1:2021-01 - wersja angielska
Tytuł Transport publiczny -- Wymiana informacji dotyczących sieci i rozkładów jazdy (NeTEx) -- Część 1: Format wymiany topologii sieci transportu publicznego
Data publikacji 18-01-2021
Liczba stron 1080
Grupa cenowa XR
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 17, Pojazdów i Transportu Drogowego
Wprowadza CEN/TS 16614-1:2020 [IDT]
ICS 35.240.60