PKN-CEN/TS 17313:2021-05 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Inteligentne systemy transportowe -- e-bezpieczeństwo -- Interoperacyjność i wybór użytkownika na rynku wtórnym eCall i usług zewnętrznych eCall stron trzecich.

Zakres

W niniejszym dokumencie zawarto opis dla dostawców, którzy dobrowolnie wyrazili zgodę (zwanych dalej „uczestniczącymi dostawcami usługi”), pragnących świadczyć usługę TPS-eCall w warunkach otwartego rynku, w którym użytkownicy mogą wybrać i zmienić dostawcę usługi. Koncentruje się on wyłącznie na przypadku użycia „usługi TPS-eCall”, zgodnie z EN 16102 (i, dla wyjaśnienia, nie ma zastosowania w przypadku numeru 112-eCall, gdzie nie jest zaangażowany żaden dostawca TPS). W dokumencie określono warunki wstępne, wymagania i skuteczne środki potrzebne, aby użytkownicy usługi TPS-eCall mogli wybrać i zmienić preferowanego dostawcę usługi (TPSP) spośród szeregu dostępnych TPSP, którzy uczestniczą w przepisach otwartego rynku określonych w niniejszej specyfikacji.
Poza zakresem tego dokumentu są:
a) wszelkie uwarunkowania handlowe (np. czy usługa jest oferowana bezpłatnie, odpłatnie, czy też stanowi część oferty pakietu usług komercyjnych),
b) wszelkie uwarunkowania wynikające z umów (np. sposób zawarcia umowy o świadczenie usług między użytkownikiem a TPSP),
c) wszelkie kwestie związane z bezpieczeństwem IT w połączeniu z systemem pokładowym TPS,
d) wszelkie uwarunkowania dotyczące kosztów komunikacji (głosowej i danych) związanych z usługą TPS-eCall
e) wszelkie uwarunkowania związane z PSAP (w przypadku PSAP nie ma wpływu na zmianę dostawcy, ponieważ każdy TPSP powinien negocjować akceptację swojej oferty usługi z PSAP w krajach, w których usługa jest świadczona, zanim taka usługa będzie mogła być świadczona).

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PKN-CEN/TS 17313:2021-05 - wersja angielska
Tytuł Inteligentne systemy transportowe -- e-bezpieczeństwo -- Interoperacyjność i wybór użytkownika na rynku wtórnym eCall i usług zewnętrznych eCall stron trzecich.
Data publikacji 18-05-2021
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 17, Pojazdów i Transportu Drogowego
Wprowadza CEN/TS 17313:2019 [IDT]
ICS 35.240.60