PKN-CEN/TS 16405:2021-03 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Inteligentne systemy transportowe -- eCall -- Dodatkowe pojęcia specyfikacji danych dla pojazdów ciężarowych

Zakres

W niniejszej specyfikacji technicznej zdefiniowano pojęcie dodatkowych danych, które mogą być przekazywane z pojazdu ciężarowego do PSAP, jako opcjonalne dodatkowe dane określone w normie EN 15722 eCall MSD, opisującej znormalizowane pojęcia danych i zakres minimalnego zbioru danych (MSD) w sytuacji wystąpienia zdarzenia wypadku drogowego lub sytuacji wezwania pomocy za pomocą systemu „eCall”. Dostępne są dwa warianty rozwiązania, jeden (schemat A) do zastosowania kiedy do urządzenia eCall pojazdu wprowadzone są informacje o przewożonych towarach (sklasyfikowanych lub nieklasyfikowanych jako ADR); drugi wariant (schemat B) jest używany, gdzie takie informacje mają zostać pobierane z innego miejsca.
UWAGA Niniejsza specyfikacja techniczna jest wzajemnie uzupełniającym się dokumentem i dodatkiem do EN 15722; zawiera jak najmniej nadmiarowości.
W niniejszej specyfikacji technicznej nie zostały określone protokoły mediów komunikacyjnych i metody przesyłania komunikatu eCall. Mogą być definiowane również koncepcje dotyczące przesyłania dodatkowych danych i zaleca się, aby wszelkie opracowane definicje koncepcji danych były zarejestrowane, jak określono w EN ISO 24978. Na przykład poprzez witrynę www.esafetydata.com

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PKN-CEN/TS 16405:2021-03 - wersja angielska
Tytuł Inteligentne systemy transportowe -- eCall -- Dodatkowe pojęcia specyfikacji danych dla pojazdów ciężarowych
Data publikacji 12-03-2021
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 17, Pojazdów i Transportu Drogowego
Wprowadza CEN/TS 16405:2017 [IDT]
ICS 03.220.20, 35.240.60