PN-C-89409:1992 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Dyspersje polimerów i kopolimerów octanu winylu -- Oznaczanie wolnych monomerów metodą chromatografii gazowej

Zakres

Przedmiotem normy jest metoda oznaczania zawartości wolnego octanu winylu w dyspersjach polimerów octanu winylu oraz zawartości octanu winylu i maleinianu dwubutylowego w dyspersjach kopolimerów maleinianu dwubutylowego z octanem winylu metodą chromatografii gazowej. Metodę należy stosować do oznaczania zawartości wolnych monomerów powyżej 0,01% (m/m) w dyspersjach polimerów i kopolimerów octanu winylu.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-89409:1992 - wersja polska
Tytuł Dyspersje polimerów i kopolimerów octanu winylu -- Oznaczanie wolnych monomerów metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 30-06-1992
Data wycofania 29-10-2012
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 141, Tworzyw Sztucznych
Zastępuje PN-C-89409:1988 - wersja polska
ICS 83.080.20